Hoppa till huvudinnehåll

Inleder ett samarbete inom forskning på diabetesrelaterade nervskador med en framstående universitetsklinik i Storbritannien.

VibroSense har tecknat ett samarbetsavtal gällande forskning på diabetesrelaterade nervskador med professor Mitra Tavalkoli på University of Exeter, Centre of Excellence for Diabetes Research i Storbritannien.

Professor Tavakoli avser att introducera och utvärdera VibroSense Meter® II i pågående studier på personer med diabetes. Målsättningen är att undersöka om VibroSense instrument kan vara ett verktyg för tidig och tillförlitlig upptäckt av nervskador (neuropati) orsakade av diabetes.

För VibroSense del förväntas samarbetet ge bolaget ytterligare kunskap och klinisk data som kan användas för att öka intresset för applikationen Diabetic Foot Screening på en bredare front.

Inom forskningen finns det ett överväldigande samförstånd att dagens kliniska metoder för diagnostik av diabetes-neuropati är alldeles för undermåliga. För personer som lever med diabetes och den kliniska vården, ger detta allvarliga konsekvenser både vad gäller personligt lidande och höga kostnader för hälsovården. Behovet av bättre diagnostikmetoder bedöms därför vara akut.

”Samarbetet med professor Tavakoli är en stor framgång som kan betyda mycket för att få en acceptans för bolagets instrument och teknologi hos världsledande forskare inom diabetesneuropati. Professor Tavakoli är en aktad medlem i Neurodiab som är en viktig forskningsgrupp med särskilt ansvar för att främja forskning och utbildning inom diabetesneuropati”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

”Den kliniska vården av den diabetiska foten är idag otillräcklig, vilket till stor del beror på bristen på tillförlitliga metoder för att upptäcka perifer neuropati. Det är därför av stort intresse att utvärdera instrumentet VibroSense Meter® II kliniskt för att undersöka om det är ett verktyg för screening av diabetesfoten, vilket också kan underlätta utvecklingen av nya behandlingsregimer”, säger professor Mitra Tavakoli, Exeter Centre of Excellence for Diabetes Research.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling eller vibrerande handhållna verktyg. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om  EExeter Centre of Excellence for Diabetes Research*
Exeter Center of Excellence for Diabetes Research (EXCEED) har ett världsledande diabetesforskarteam. Deras unika expertis, banbrytande forskning och banbrytande innovation inom teknologi, utmanar diabetes-forskningen och förändrar patientvården över hela världen.

EXCEEDs revolutionerande diabetesforskning och enastående forskarutbildning och yrkesutbildning stöds av deras expertis inom genomik och banbrytande innovation inom teknologi. Vad gäller gäller typ 1, typ 2 och monogen diabetes har deras forskning ett precisionsmedicinskt perspektiv som är inbäddat i klinisk praxis. Detta innebär att deras upptäckter snabbt implementeras för att gynna personer med diabetes.