Hoppa till huvudinnehåll

Erhåller nytt patent i Kina

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått ett nytt patent godkänt i Kina. Patentet beskriver en princip för att mäta hudtemperaturen trådlöst före och under en undersökning vilket säkerställer mätkvaliten.

Erhållandet av det nya patentet i Kina är en del i en långsiktig strategi för att skydda VibroSense intellektuella rättigheter. Patentskyddet kommer stärkas ytterligare med hjälp av flera patentansökningar som just nu handläggs i olika länder världen över. Det aktuella patentet för trådlös mätning av hudtemperaturen godkändes i Sverige år 2019.

VibroSense strategi för att skydda produkten och mjukvaran i VibroSense Meter® II innefattar tre delar, i) patentskydd för olika tekniska lösningar, ii) designskydd för mekanisk utformning samt iii) intern kryptering av mjukvaran med olika mätalgoritmer. Till detta har bolaget ensamrätt på omfattande klinisk data som ligger till grund för utvecklade mätalgoritmer. Allt sammantaget har därmed produkten VibroSense Meter® II med mjukvara ett omfattande skydd som bedöms ge bolaget ett starkt skydd och ett stort försprång inom området ”Tillförlitlig och Tidig upptäckt av Perifer Neuropati”.

Nu lägger vi ytterligare en pusselbit för att skydda vår unika produkt och teknologi som ingår i VibroSense Meter® II systemet (VSM II). Med detta förnyar vi och förstärker IP-skyddet som tillsammans med pågående ansökningar bedöms förhindra otillbörlig kopiering av bolagets produkter. För bolaget är detta en strategisk investering för att uppnå målet att VSM II ska bli en ny Gold Standard för mätning och kvantifiering av perifer neuropati”, säger Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (pub)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.