Hoppa till huvudinnehåll

Diabetes Foot Screening införs vid Skånes Universitetssjukhus, Lund

Vid Diabetesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund, har man fattat beslut att införa Diabetes Foot Screening som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes.

Diabetesmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund använder VibroSense Meter® II och inför mätmetoden Diabetes Foot Screening som standard i sin kliniska verksamhet. Vid kliniken kommer man att använda metodiken vid fotundersökningar hos personer som lever med diabetes.

”Metoden tillför en ökad möjlighet till tidigare diagnos och behandling, vilket vi hoppas kommer patienterna till fromma”, säger Magnus Löndahl, Överläkare och Docent vid Diabetesmottagningen, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

”Vi är otroligt glada och stolta för samarbetet med Skånes Universitetssjukhus och Diabetesmottagningen i Lund, som är en av de mest välrenommerade klinikerna i Sverige inom den offentliga diabetesvården”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.