Language

Nyheter

2015-03-10 12:17 (Nyhet)
I måndags, den 9 mars, deltog VibroSense Dynamics AB:s (publ) VD Toni Speidel på Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm. Toni Speidel gjorde först en presentation av bolaget och den pågående nyemissionen. Därefter utfrågades han av moderatorn Gunnar Ek.
Den webbsända presentationen och utfrågningen... Läs mer »
2015-03-09 12:13 (Pressrelease)
Idag inleds teckningstiden inför Vibrosense Dynamics notering på AktieTorget. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 12 127 500 kronor. Pengarna ska användas för att, tillsammans med forskare och läkare i Malmö och Lund, utveckla ett instrument som upptäcker försämrad känsel i fötterna i ett... Läs mer »
2015-03-06 15:53 (Pressrelease)
Malmöföretaget VibroSense Dynamics har godkänts för notering på AktieTorget och genomför en publik nyemission där målet är att ta in 12 miljoner kronor. Bolaget ska tillsammans med forskare och läkare i Malmö/Lund utveckla ett fotinstrument som upptäcker försämrad känsel i fotsulan i ett mycket... Läs mer »
2015-03-06 11:58 (Pressrelease)
AktieTorget har godkänt Vibrosense Dynamics aktie för notering.  
Första handelsdag är planerad till den 4 maj 2015.  
 
VibroSense Dynamics har utvecklat en unik metod för att tidigt upptäcka nedsatt  
vibrationskänsel, ett tillstånd som ofta föregår mycket allvarliga skador hos bl.a.
personer med... Läs mer »
2015-03-05 12:08 (Nyhet)
Malmöföretaget VibroSense Dynamics har godkänts för notering på AktieTorget och genomför en publik nyemission där målet är att ta in 12 miljoner kronor. Bolaget ska tillsammans med forskare och läkare i Malmö/Lund utveckla ett fotinstrument som upptäcker försämrad känsel i fotsulan i ett mycket... Läs mer »
2014-11-19 16:05 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har tillsatt en ny styrelse och tar in 14 MKR. Företaget kommer att fokusera på att ta fram ett instrument för att mäta känselförändringar i diabetesfötter. Den nytillsatta styrelsen leds av vice rektorn vid Malmö högskola.
VibroSense Dynamics kommer att genomföra en private... Läs mer »
2014-11-12 09:02 (Pressrelease)
Vinnova har anslagit 3,7 miljoner kronor som ska användas till att undersöka 2 000 skåningars fötter i en stor studie där en ny diagnostikmetod ska utvärderas. Metoden syftar till att finna personer med diabetes som riskerar att utveckla fotsår. 380 miljoner människor beräknas idag leva med... Läs mer »
2014-11-07 20:47 (Nyhet)
Motorhälsorna i Malmö, Stockholm och Göteborg samarbetar med att hjälpa företag inom motorbranchen med hälsokontroller och riskbedömningar. Motorbranschen i allmänhet, men framför allt service och reparationsverkstäder, har ofta en hårt vibrationsutsatt arbetsmiljö vilket kräver att... Läs mer »
2012-03-04 19:36 (Nyhet)
Universitetssjukhuset Nord-Norge (UNN) i Tromsö har börjat använda VibroSense Dynamics mätinstrument, VibroSense Meter®. Därmed har nu fyra av Norges fem motsvarigheter till Sveriges Arbets- och MiljöMedicin (AMM) ett VibroSense Meter® system.
VibroSense Dynamics har installerat ett VibroSense... Läs mer »
2012-03-04 19:32 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har besökts av riksdagsledamöter från såväl alliansen som oppositionen. Riksdagsledamöterna ville få information om hand- arm vibrationsskador. Ledamöterna redogjorde för hur de kommer att agera i riksdagen för att ta upp frågan om vibrationsskador.
På kort tid har VibroSense... Läs mer »