Language

Nyheter

2015-10-12 11:25 (Nyhet)
Bolaget arbetar vidare i hög takt och alla aktiviteter löper enligt plan. För närvarande jobbar företaget på fyra fronter,
- Utveckling av ett nytt fotinstrument.
- Bistår tre forskningsstudier.
- Horizon 2020 fas 1, framtagning av strategisk marknadsplan för fotinstrumentet.
- Ökad marknadsföring... Läs mer »
2015-09-25 11:42 (Nyhet)
VibroSense Dynamics intensifierar varumärkesbyggandet genom utökad närvaro på en rad mässor och investerarträffar.
Den 22 september, framträdde VibroSense Dynamics på InvestorDagen i Köpenhamn vilket mottogs med stort intresse. Ett viktigt skäl till att delta var att många danska investerare är... Läs mer »
2015-08-28 17:12 (Pressrelease)
Sammanfattning av bokslutskommuniké
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 2 098 546 SEK (259 295 SEK)
• Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 460 237 SEK (221 138 SEK)
• Resultatet för perioden... Läs mer »
2015-07-07 13:41 (Nyhet)
Under 2017 skall VibroSense Dynamics fotinstrument vara färdigt för försäljning. Men bolagets befintliga CE-märkta handinstrument har en outnyttjad potential som vi skall bygga på när vi nu satsar mer på marknadsföring av våra produkter och tjänster. Bolagets försäljnings- och marknadschef, Ulf... Läs mer »
2015-06-23 16:27 (Pressrelease)
En hand- och fotstudie på skånska barn med typ 1-diabetes som skulle börjat under hösten 2015 har startat tidigare än beräknat. Studien syftar till att jämföra känseln hos barn med typ 1-diabetes med barn som inte har diabetes med hjälp av VibroSense Dynamics metod MultiFrekvens Vibrametri.... Läs mer »
2015-06-09 11:24 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics förstärker organisationen med en försäljnings- och marknadschef samt en assisterande projektledare. Bolaget har även tecknat ett projektavtal med Region Skåne och Lunds universitet inom ramen för parternas pågående Vinnovaprojekt. Avtalet säkerställer att VibroSense får exklusiv... Läs mer »
2015-05-11 09:57 (Pressrelease)
EU-kommissionens ramprogram Horizon 2020 har beslutat att anslå 50 000 Euro till VibroSense Dynamics. Kommissionen konstaterar att de metoder som används idag för att finna neuropati i fötter har stora brister och att det är angeläget att upptäcka känselförändringar i diabetes-fötter tidigare än... Läs mer »
2015-05-07 22:23 (Nyhet)
Bolagets aktiviteter löper enligt plan
Efter en intensiv vår med en avslutad börsintroduktion ser vi framåt med stor entusiasm. En sammanfattning av årets händelser visar att bolaget hållit vad som utlovats:
Fotstudie har startat på Skånes universitetssjukhus
Den stora fotstudie som syftar till att... Läs mer »
2015-04-30 11:15 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB genomförde under mars månad en nyemission som tillförde bolaget 12,1 MSEK. Måndag den 4 maj börjar handel på AktieTorget i bolagets aktie.
Emissionen som omfattade 2 450 000 B-aktier innebär att bolaget efter emissionen har 448 840 A-aktier och 7 017 560 B-aktier vilket... Läs mer »
2015-04-28 11:20 (Pressrelease)
En studie där VibroSense Dynamics metod testats på barn och ungdomar har publicerats i tidskriften PLOS ONE. Slutsatsen i studien är att metoden kan användas för att finna neuropati i fötter och händer hos barn och ungdomar.
Studien bekräftar att det finns skillnader i känsel mellan olika... Läs mer »