Language

Nyheter

2015-06-09 11:24 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics förstärker organisationen med en försäljnings- och marknadschef samt en assisterande projektledare. Bolaget har även tecknat ett projektavtal med Region Skåne och Lunds universitet inom ramen för parternas pågående Vinnovaprojekt. Avtalet säkerställer att VibroSense får exklusiv... Läs mer »
2015-05-11 09:57 (Pressrelease)
EU-kommissionens ramprogram Horizon 2020 har beslutat att anslå 50 000 Euro till VibroSense Dynamics. Kommissionen konstaterar att de metoder som används idag för att finna neuropati i fötter har stora brister och att det är angeläget att upptäcka känselförändringar i diabetes-fötter tidigare än... Läs mer »
2015-05-07 22:23 (Nyhet)
Bolagets aktiviteter löper enligt plan
Efter en intensiv vår med en avslutad börsintroduktion ser vi framåt med stor entusiasm. En sammanfattning av årets händelser visar att bolaget hållit vad som utlovats:
Fotstudie har startat på Skånes universitetssjukhus
Den stora fotstudie som syftar till att... Läs mer »
2015-04-30 11:15 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB genomförde under mars månad en nyemission som tillförde bolaget 12,1 MSEK. Måndag den 4 maj börjar handel på AktieTorget i bolagets aktie.
Emissionen som omfattade 2 450 000 B-aktier innebär att bolaget efter emissionen har 448 840 A-aktier och 7 017 560 B-aktier vilket... Läs mer »
2015-04-28 11:20 (Pressrelease)
En studie där VibroSense Dynamics metod testats på barn och ungdomar har publicerats i tidskriften PLOS ONE. Slutsatsen i studien är att metoden kan användas för att finna neuropati i fötter och händer hos barn och ungdomar.
Studien bekräftar att det finns skillnader i känsel mellan olika... Läs mer »
2015-04-07 11:14 (Pressrelease)
Den 1 april avslutades VibroSense Dynamics nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen på 12,1 miljoner kronor, utan överteckning,  tecknades till cirka 17,2 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om 142%. Bolaget tillförs 11,1 miljoner kronor efter emissions- och noterings-... Läs mer »
2015-03-27 14:17 (Pressrelease)
Tidningen Byggnadsarbetaren har i en rad artiklar uppmärksammat problemet med vibrationsskador inom byggsektorn. Ungefär 25 miljoner arbetstagare inom EU utsätts för vibrationer i sitt dagliga arbete. Enligt EU:s regelverk ska alla arbetstagare med utökad risk erbjudas regelbundna medicinska... Läs mer »
2015-03-20 14:17 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har publicerat två informationsfilmer. Syftet är att visualisera de problem som bolaget vill motverka samt lyfta fram bolagets metod och instrument samt inte minst individerna bakom diabetes och vibrationsskador.
En informationsfilm fokuserar på fotsår, en vanlig komplikation... Läs mer »
2015-03-16 12:36 (Nyhet)
VibroSense Dynamics genomför under perioden 9 mars till 1 april en publik nyemission i samband med notering av bolagets aktier på AktieTorget. I anslutning till nyemissionen genomförs en roadshow där bolaget presenterar sin verksamhet på ett flertal platser i landet. Följande träffar är planerade:... Läs mer »
2015-03-13 12:22 (Nyhet)
 
Aktiebladet har publicerat en analys av VibroSense Dynamics AB. En av slutsatserna är att bolaget har en intressant kombination av stor potential till en relativt överskådlig och i sammanhanget låg risk. Bolaget noteras på AktieTorget i maj.
Analysen som gjorts av Goran Rubil och som beställts av... Läs mer »