Language

Nyheter

2016-04-11 10:51 (Nyhet)
Besök från Utrecht
Den 20:e april får VibroSense Dynamics besök av 33 personer från fakulteten Biomedical Sciences, Utrecht University, Nederländerna. Fakulteten genomför ett besök i Köpenhamn och Lund/Malmö. Temat för gruppens besök i Öresundsregionen är ”Healthy Ageing and Age Related Diseases”.... Läs mer »
2016-04-04 00:00 (Nyhet)
Breddning av målgrupp för bolagets instrument
VibroSense Dynamics har fått mycket positiv respons från neurologer och neurofysiologer när bolagets metod och instrument presenterats. Genom att använda bolagets instrument, såväl hand- som fotinstrument, kan läkarna upptäcka tidiga störningar i... Läs mer »
2016-03-23 00:00 (Pressrelease)
Medarbetare på kommunhuset i Kävlinge kommun kommer att ingå i en studie som leds från Skånes universitetssjukhus i Malmö. Studien syftar till att mäta känselfunktionen i friska fötter och händer hos tjänstemän med en skånsk innovation vilket i sin tur syftar till att förbättra behandlingen av... Läs mer »
2016-02-26 14:38 (Pressrelease)
Styrelsen och verkställande direktören för VibroSense Dynamics AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden 1/7-31/12-2015.
Sammanfattning av perioden juli – december 2015
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 683 310 SEK (892 497... Läs mer »
2016-02-10 00:00 (Pressrelease)
Europeiska kommissionen beslutade den 8 februari att inte anslå några medel från Horizon 2020 fas 2 SME instruments utlysningen till VibroSense Dynamics. Panelen som består av en rad oberoende experter framhåller i sitt beslut att VibroSense ansökan håller mycket god kvalitet och rekommenderar... Läs mer »
2016-02-04 11:19 (Nyhet)
Nu finns Vibrosense på Instagram. För att följa oss klicka på ikonen som finns längst ner till vänster på hemsidan.
2016-02-04 00:00 (Pressrelease)
Arbets- och Miljömedicinkliniken vid Lunds universitetssjukhus ska mäta känseln i fingrar och händer hos 300 byggnadsarbetare under 2016. Syftet är att ta reda på hur många som har känselnedsättning, neuropati, i fingrar och händer på grund av vibrerande handhållna verktyg. Man kommer att använda... Läs mer »
2015-12-01 10:22 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har tagit fram en strategisk affärsplan för bolagets fotinstrument samt lämnat in en fas 2-ansökan till EU-kommissionens ramprogram Horizon 2020. Affärsplanen är resultatet från en bred undersökning och intervjuer med personal och ledande experter från flera diabetescentra i... Läs mer »
2015-11-25 16:20 (Pressrelease)
Sammanfattning av perioden juli – september 2015
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 208 000 SEK (292 497).
• Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 74 000 SEK (292 497)
• Resultatet för perioden... Läs mer »
2015-10-14 14:05 (Pressrelease)
Igår, den 13 oktober 2015, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och... Läs mer »