Language

Nyheter

2016-02-04 11:19 (Nyhet)
Nu finns Vibrosense på Instagram. För att följa oss klicka på ikonen som finns längst ner till vänster på hemsidan.
2016-02-04 00:00 (Pressrelease)
Arbets- och Miljömedicinkliniken vid Lunds universitetssjukhus ska mäta känseln i fingrar och händer hos 300 byggnadsarbetare under 2016. Syftet är att ta reda på hur många som har känselnedsättning, neuropati, i fingrar och händer på grund av vibrerande handhållna verktyg. Man kommer att använda... Läs mer »
2015-12-01 10:22 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har tagit fram en strategisk affärsplan för bolagets fotinstrument samt lämnat in en fas 2-ansökan till EU-kommissionens ramprogram Horizon 2020. Affärsplanen är resultatet från en bred undersökning och intervjuer med personal och ledande experter från flera diabetescentra i... Läs mer »
2015-11-25 16:20 (Pressrelease)
Sammanfattning av perioden juli – september 2015
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 208 000 SEK (292 497).
• Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 74 000 SEK (292 497)
• Resultatet för perioden... Läs mer »
2015-10-14 14:05 (Pressrelease)
Igår, den 13 oktober 2015, hölls årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och... Läs mer »
2015-10-12 11:25 (Nyhet)
Bolaget arbetar vidare i hög takt och alla aktiviteter löper enligt plan. För närvarande jobbar företaget på fyra fronter,
- Utveckling av ett nytt fotinstrument.
- Bistår tre forskningsstudier.
- Horizon 2020 fas 1, framtagning av strategisk marknadsplan för fotinstrumentet.
- Ökad marknadsföring... Läs mer »
2015-09-25 11:42 (Nyhet)
VibroSense Dynamics intensifierar varumärkesbyggandet genom utökad närvaro på en rad mässor och investerarträffar.
Den 22 september, framträdde VibroSense Dynamics på InvestorDagen i Köpenhamn vilket mottogs med stort intresse. Ett viktigt skäl till att delta var att många danska investerare är... Läs mer »
2015-08-28 17:12 (Pressrelease)
Sammanfattning av bokslutskommuniké
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 2 098 546 SEK (259 295 SEK)
• Försäljningsintäkterna netto för handinstrumentet under perioden uppgick till 460 237 SEK (221 138 SEK)
• Resultatet för perioden... Läs mer »
2015-07-07 13:41 (Nyhet)
Under 2017 skall VibroSense Dynamics fotinstrument vara färdigt för försäljning. Men bolagets befintliga CE-märkta handinstrument har en outnyttjad potential som vi skall bygga på när vi nu satsar mer på marknadsföring av våra produkter och tjänster. Bolagets försäljnings- och marknadschef, Ulf... Läs mer »
2015-06-23 16:27 (Pressrelease)
En hand- och fotstudie på skånska barn med typ 1-diabetes som skulle börjat under hösten 2015 har startat tidigare än beräknat. Studien syftar till att jämföra känseln hos barn med typ 1-diabetes med barn som inte har diabetes med hjälp av VibroSense Dynamics metod MultiFrekvens Vibrametri.... Läs mer »