Language

Nyheter

2016-08-02 15:34 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics patentansökan i Indien har godkänts. Patentet bidrar till att skydda en väsentlig del i instrumentets noggrannhet och precision. Bolaget har därmed patent på viktiga marknader som Kina, Indien, Japan och Sverige.
Patentet bidrar till att skydda tekniken för att övervaka hur... Läs mer »
2016-07-25 00:00 (Nyhet)
Utveckling av bolaget
Under vår och sommar 2016 har vi arbetat aktivt med att förbereda bolaget inför nästa större steg som bland annat innefattar lansering av ett helt nytt fotinstrument. I detta har ingått att identifiera framtida kompetens- och resursbehov för att underlätta bolagets expansion.... Läs mer »
2016-07-25 00:00 (Pressrelease)
Styrelsesuppleanten och en av bolagets grundare, Göran Lundborg, har avyttrat 35 294 aktier. Aktierna har sålts till en investerare som varit delägare i VibroSense Dynamics sedan bolaget genomförde private placement inför noteringsemissionen 2015. Göran Lundborg har för avsikt att behålla de... Läs mer »
2016-06-28 09:42 (Pressrelease)
Region Skåne har beställt två instrument av VibroSense Dynamics AB för diagnostik av känsel i händer. Ordervärdet överstiger 250 000 kronor. Instrumenten kommer att användas på Klinisk neurofysiologisk avdelning i Lund respektive i Malmö.
Med dessa instrument kommer avdelningarna för Klinisk... Läs mer »
2016-06-27 09:30 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (publ) har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie vilken handlas på AktieTorget. Likviditetsgarantin påbörjas den 1 juli 2016.
Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på... Läs mer »
2016-06-08 09:44 (Pressrelease)
Överläkaren Eero Lindholm vid Skånes Universitetssjukhus kommer presentera unika forskningsresultat vid European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting (EASD) i München i september 2016. I sin studie har Dr. Lindholm kunnat visa att Multifrekvens Vibrametri påvisar ett starkt samband... Läs mer »
2016-05-25 00:00 (Pressrelease)
Styrelsen och verkställande direktören för VibroSense Dynamics AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden 2015-07-01- 2016-03-31.
Sammanfattning av perioden juli 2015 – mars 2016
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 1 064 581... Läs mer »
2016-05-23 00:00 (Nyhet)
Imorgon den 24 maj deltar VibroSense Dynamics på Aktiespararnas Aktiedag i Malmö. Bolaget presenteras av Fredrik Westman, styrelseledamot och en av tre huvudägare. Onsdagen den 1 juni deltar bolaget på Sedermeradagen i Göteborg och presenteras av bolagets VD, Toni Speidel.
 
VibroSense Dynamics har... Läs mer »
2016-05-11 10:54 (Pressrelease)
I en masteruppsats från Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet har känsel i fötter och händer undersökts hos skånska barn med typ 1 diabetes. Preliminära data från studien visar att man redan i barn- och ungdomsåren kan ha nedsatt känsel, vilket kan tyda på tidiga former av så kallad... Läs mer »
2016-04-11 10:57 (Nyhet)
För att vibrationsundersökningarna med Vibrosense Meter® skall bli bekvämare och att omgivningen ska få en förbättrad arbetsmiljö kommer Vibrosense Meter® att i fortsättningen levereras i en ny version, Vibrosense Meter® LN, med betydligt lägre ljudnivå.
Vid jämförande mätningar har en sänkning av... Läs mer »