Language

Nyheter

2016-06-08 09:44 (Pressrelease)
Överläkaren Eero Lindholm vid Skånes Universitetssjukhus kommer presentera unika forskningsresultat vid European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting (EASD) i München i september 2016. I sin studie har Dr. Lindholm kunnat visa att Multifrekvens Vibrametri påvisar ett starkt samband... Läs mer »
2016-05-25 00:00 (Pressrelease)
Styrelsen och verkställande direktören för VibroSense Dynamics AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden 2015-07-01- 2016-03-31.
Sammanfattning av perioden juli 2015 – mars 2016
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 1 064 581... Läs mer »
2016-05-23 00:00 (Nyhet)
Imorgon den 24 maj deltar VibroSense Dynamics på Aktiespararnas Aktiedag i Malmö. Bolaget presenteras av Fredrik Westman, styrelseledamot och en av tre huvudägare. Onsdagen den 1 juni deltar bolaget på Sedermeradagen i Göteborg och presenteras av bolagets VD, Toni Speidel.
 
VibroSense Dynamics har... Läs mer »
2016-05-11 10:54 (Pressrelease)
I en masteruppsats från Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet har känsel i fötter och händer undersökts hos skånska barn med typ 1 diabetes. Preliminära data från studien visar att man redan i barn- och ungdomsåren kan ha nedsatt känsel, vilket kan tyda på tidiga former av så kallad... Läs mer »
2016-04-11 10:57 (Nyhet)
För att vibrationsundersökningarna med Vibrosense Meter® skall bli bekvämare och att omgivningen ska få en förbättrad arbetsmiljö kommer Vibrosense Meter® att i fortsättningen levereras i en ny version, Vibrosense Meter® LN, med betydligt lägre ljudnivå.
Vid jämförande mätningar har en sänkning av... Läs mer »
2016-04-11 10:51 (Nyhet)
Besök från Utrecht
Den 20:e april får VibroSense Dynamics besök av 33 personer från fakulteten Biomedical Sciences, Utrecht University, Nederländerna. Fakulteten genomför ett besök i Köpenhamn och Lund/Malmö. Temat för gruppens besök i Öresundsregionen är ”Healthy Ageing and Age Related Diseases”.... Läs mer »
2016-04-04 00:00 (Nyhet)
Breddning av målgrupp för bolagets instrument
VibroSense Dynamics har fått mycket positiv respons från neurologer och neurofysiologer när bolagets metod och instrument presenterats. Genom att använda bolagets instrument, såväl hand- som fotinstrument, kan läkarna upptäcka tidiga störningar i... Läs mer »
2016-03-23 00:00 (Pressrelease)
Medarbetare på kommunhuset i Kävlinge kommun kommer att ingå i en studie som leds från Skånes universitetssjukhus i Malmö. Studien syftar till att mäta känselfunktionen i friska fötter och händer hos tjänstemän med en skånsk innovation vilket i sin tur syftar till att förbättra behandlingen av... Läs mer »
2016-02-26 14:38 (Pressrelease)
Styrelsen och verkställande direktören för VibroSense Dynamics AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden 1/7-31/12-2015.
Sammanfattning av perioden juli – december 2015
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 683 310 SEK (892 497... Läs mer »
2016-02-10 00:00 (Pressrelease)
Europeiska kommissionen beslutade den 8 februari att inte anslå några medel från Horizon 2020 fas 2 SME instruments utlysningen till VibroSense Dynamics. Panelen som består av en rad oberoende experter framhåller i sitt beslut att VibroSense ansökan håller mycket god kvalitet och rekommenderar... Läs mer »