Language

Nyheter

2016-10-05 00:00 (Nyhet)
Efter en flygande start för bokslutsåret 1/7-2016 - 30/6-2017 har det blivit hög tid för en statusuppdatering från bolaget. Läget kan i korta ordalag summeras som att allt löper enligt plan vad gäller utveckling och forskning. En glädjande nyhet är att försäljningen också har utvecklats över... Läs mer »
2016-10-03 00:00 (Pressrelease)
Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark har beställt ett instrument av VibroSense Dynamics AB för mätning av känsel i händer. Ordervärdet uppgår till drygt 160 000 kronor och kan betraktas som en prestigeorder.
VibroSense Dynamics CE-märkta instrument... Läs mer »
2016-09-12 00:00 (Pressrelease)
Munich, September 12, 2016.  A new Swedish study presented tomorrow at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Munich offers a potential breakthrough in the early detection of diabetic foot ulcers. Using a measurement method called Multi-Frequency Vibrometry, the... Läs mer »
2016-09-08 10:58 (Pressrelease)
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), 556669-2223, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 oktober 2016 kl. 17:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
vara införd i den av Euroclear Sweden... Läs mer »
2016-08-26 08:36 (Pressrelease)
Se hela bokslutskommunikén 
Sammanfattning av bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2015- juni 2016
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 1 927 753 SEK (2 192 904 SEK)
• Försäljningsintäkterna* för handinstrumentet under perioden... Läs mer »
2016-08-02 15:34 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics patentansökan i Indien har godkänts. Patentet bidrar till att skydda en väsentlig del i instrumentets noggrannhet och precision. Bolaget har därmed patent på viktiga marknader som Kina, Indien, Japan och Sverige.
Patentet bidrar till att skydda tekniken för att övervaka hur... Läs mer »
2016-07-25 00:00 (Pressrelease)
Styrelsesuppleanten och en av bolagets grundare, Göran Lundborg, har avyttrat 35 294 aktier. Aktierna har sålts till en investerare som varit delägare i VibroSense Dynamics sedan bolaget genomförde private placement inför noteringsemissionen 2015. Göran Lundborg har för avsikt att behålla de... Läs mer »
2016-07-25 00:00 (Nyhet)
Utveckling av bolaget
Under vår och sommar 2016 har vi arbetat aktivt med att förbereda bolaget inför nästa större steg som bland annat innefattar lansering av ett helt nytt fotinstrument. I detta har ingått att identifiera framtida kompetens- och resursbehov för att underlätta bolagets expansion.... Läs mer »
2016-06-28 09:42 (Pressrelease)
Region Skåne har beställt två instrument av VibroSense Dynamics AB för diagnostik av känsel i händer. Ordervärdet överstiger 250 000 kronor. Instrumenten kommer att användas på Klinisk neurofysiologisk avdelning i Lund respektive i Malmö.
Med dessa instrument kommer avdelningarna för Klinisk... Läs mer »
2016-06-27 09:30 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (publ) har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie vilken handlas på AktieTorget. Likviditetsgarantin påbörjas den 1 juli 2016.
Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på... Läs mer »