Language

Nyheter

2017-01-30 09:45 (Nyhet)
Booth no: Za’abeel Hall Z6.C40
Dubai, January 30, 2017
VibroSense presents new ultra sensitive systems for measuring diabetic and other neuropathies at Arab Health 2017Easy to use devices provide early warning of diabetic foot ulcers (DFU) and chemotherapy-induced peripheral neuropathies (CIPN)... Läs mer »
2017-01-25 09:42 (Pressrelease)
Idag, den 25 januari 2017, hölls extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna i enlighet med styrelsens förslag att... Läs mer »
2017-01-03 09:40 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) avser att ansöka om cirka 2,5 miljoner Euro i bidrag från EU-kommissionens Horizon 2020-program för att möjliggöra genomförandet av fler studier än planerat. VibroSense kommer också inleda ett samarbete med en stor diabetesklinik i Frankrike där en större... Läs mer »
2016-11-24 09:37 (Nyhet)
Arbetet i VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) löper på enligt plan vad gäller utveckling av bolagets fotinstrument, forskningsstudierna samt pre-lanseringen av fotinstrumentet. Vinnova har godkänt bolagets lägesrapport gällande pågående forskningsstudier och därför beslutat att utbetala... Läs mer »
2016-11-14 08:53 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har fastslagit designkonceptet för instrumentet som ska mäta känsel i fötter. Som ett led i bolagets pre-lansering kommer en prototyp att visas upp på Medica i Düsseldorf, världens största mässa inom medicinteknik.
Som ett led i pre-lanseringen av det nya fotinstrumentet visar... Läs mer »
2016-10-05 00:00 (Nyhet)
Efter en flygande start för bokslutsåret 1/7-2016 - 30/6-2017 har det blivit hög tid för en statusuppdatering från bolaget. Läget kan i korta ordalag summeras som att allt löper enligt plan vad gäller utveckling och forskning. En glädjande nyhet är att försäljningen också har utvecklats över... Läs mer »
2016-10-03 00:00 (Pressrelease)
Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark har beställt ett instrument av VibroSense Dynamics AB för mätning av känsel i händer. Ordervärdet uppgår till drygt 160 000 kronor och kan betraktas som en prestigeorder.
VibroSense Dynamics CE-märkta instrument... Läs mer »
2016-09-12 00:00 (Pressrelease)
Munich, September 12, 2016.  A new Swedish study presented tomorrow at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Munich offers a potential breakthrough in the early detection of diabetic foot ulcers. Using a measurement method called Multi-Frequency Vibrometry, the... Läs mer »
2016-09-08 10:58 (Pressrelease)
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), 556669-2223, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 oktober 2016 kl. 17:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
vara införd i den av Euroclear Sweden... Läs mer »
2016-08-26 08:36 (Pressrelease)
Se hela bokslutskommunikén 
Sammanfattning av bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2015- juni 2016
• Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova och EU samt försäljningsintäkter uppgick till 1 927 753 SEK (2 192 904 SEK)
• Försäljningsintäkterna* för handinstrumentet under perioden... Läs mer »