Language

Nyheter

2017-04-04 21:54 (Pressrelease)
Läkaren och doktoranden Erik Ising, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, skall presentera sina forskningsresultat vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017. Erik Ising har genomfört en studie på barn och ungdomar med typ 1 diabetes,... Läs mer »
2017-04-04 14:01 (Pressrelease)
Läkaren och doktoranden Erik Ising, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, skall presentera sina forskningsresultat vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017. Erik Ising har genomfört en studie på barn och ungdomar med typ 1 diabetes,... Läs mer »
2017-03-28 21:51 (Pressrelease)
Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) emission av units avslutades den 21 mars 2017. Emissionen tecknades till cirka 26,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent. Genom emissionen nyemitteras 1 493 280 B-aktier och 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1. Bolaget... Läs mer »
2017-03-17 11:08 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag, den 17 mars 2017, att teckningstiden i bolagets aktuella emission av units förlängs till den 21 mars 2017. Anledningen är ett tekniskt fel hos det emissionsinstitut som anlitats i samband med emissionen. De investerare som har skickat in... Läs mer »
2017-03-02 08:55 (Pressrelease)
Idag, den 2 mars 2017, inleds teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningstiden löper till och med den 16 mars 2017. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units... Läs mer »
2017-02-27 10:09 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) publicerar härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission av units som inleds den 2 mars 2017.    
Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för emissionen finns nu publicerat på VibroSenses, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets... Läs mer »
2017-02-20 10:06 (Pressrelease)
Sammanfattning av halvårsrapport
Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.
Sex månader (2016-07-01 till 2016-12-31)
Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova... Läs mer »
2017-02-10 09:57 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag, den 10 februari 2017, att styrelsen beslutat om att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 januari 2017, genomföra en företrädesemission av units. Företrädesemissionen omfattar högst 746 640 units till en teckningskurs om 20,50... Läs mer »
2017-02-01 09:51 (Nyhet)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) har fått en Intention to Grant från European Patent Office (EPO) gällande bolagets patentansökan för Europa. Detta innebär att EPO har för avsikt att godkänna patentet.
European Patent Office (EPO) har meddelat VibroSense Dynamics att man har gett ett så... Läs mer »
2017-01-31 09:49 (Nyhet)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) har anställt Bo Olde som Principal Scientist. Bo Olde kommer närmast från Baxter International Corporation. Olde kommer i sin tjänst som Principal Scientist att ansvara för bolagets pågående och kommande forskningsstudier som görs i samarbete bolagets... Läs mer »