Language

Nyheter

2017-02-27 10:09 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) publicerar härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission av units som inleds den 2 mars 2017.    
Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för emissionen finns nu publicerat på VibroSenses, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets... Läs mer »
2017-02-20 10:06 (Pressrelease)
Sammanfattning av halvårsrapport
Med ”Bolaget” eller ”VibroSense” avses VibroSense Dynamics AB med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.
Sex månader (2016-07-01 till 2016-12-31)
Totala rörelseintäkter inklusive bidrag från Vinnova... Läs mer »
2017-02-10 09:57 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag, den 10 februari 2017, att styrelsen beslutat om att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 25 januari 2017, genomföra en företrädesemission av units. Företrädesemissionen omfattar högst 746 640 units till en teckningskurs om 20,50... Läs mer »
2017-02-01 09:51 (Nyhet)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) har fått en Intention to Grant från European Patent Office (EPO) gällande bolagets patentansökan för Europa. Detta innebär att EPO har för avsikt att godkänna patentet.
European Patent Office (EPO) har meddelat VibroSense Dynamics att man har gett ett så... Läs mer »
2017-01-31 09:49 (Nyhet)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) har anställt Bo Olde som Principal Scientist. Bo Olde kommer närmast från Baxter International Corporation. Olde kommer i sin tjänst som Principal Scientist att ansvara för bolagets pågående och kommande forskningsstudier som görs i samarbete bolagets... Läs mer »
2017-01-30 09:45 (Nyhet)
Booth no: Za’abeel Hall Z6.C40
Dubai, January 30, 2017
VibroSense presents new ultra sensitive systems for measuring diabetic and other neuropathies at Arab Health 2017Easy to use devices provide early warning of diabetic foot ulcers (DFU) and chemotherapy-induced peripheral neuropathies (CIPN)... Läs mer »
2017-01-25 09:42 (Pressrelease)
Idag, den 25 januari 2017, hölls extra bolagsstämma i VibroSense Dynamics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna i enlighet med styrelsens förslag att... Läs mer »
2017-01-03 09:40 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) avser att ansöka om cirka 2,5 miljoner Euro i bidrag från EU-kommissionens Horizon 2020-program för att möjliggöra genomförandet av fler studier än planerat. VibroSense kommer också inleda ett samarbete med en stor diabetesklinik i Frankrike där en större... Läs mer »
2016-11-24 09:37 (Nyhet)
Arbetet i VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) löper på enligt plan vad gäller utveckling av bolagets fotinstrument, forskningsstudierna samt pre-lanseringen av fotinstrumentet. Vinnova har godkänt bolagets lägesrapport gällande pågående forskningsstudier och därför beslutat att utbetala... Läs mer »
2016-11-14 08:53 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har fastslagit designkonceptet för instrumentet som ska mäta känsel i fötter. Som ett led i bolagets pre-lansering kommer en prototyp att visas upp på Medica i Düsseldorf, världens största mässa inom medicinteknik.
Som ett led i pre-lanseringen av det nya fotinstrumentet visar... Läs mer »