Language

Nyheter

2017-10-06 14:30 (Pressrelease)
Som ett led i VibroSense Dynamics förberedelser inför lanseringen av bolagets kombinerade fot- och handinstrument senare i år har bolaget inlett samarbete med två europeiska återförsäljare. De två återförsäljarna verkar i Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.
VibroSense Dynamics har... Läs mer »
2017-09-27 14:28 (Pressrelease)
Den första patienten i pilotstudien som genomförs av Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har nu uppmätts. Känseln i såväl höger som vänster hand mäts med VibroSense Meter i samband med att cancerpatienter behandlas med cellgifter. Syftet med studien är att mäta graden av... Läs mer »
2017-08-22 14:26 (Pressrelease)
Under den pågående pre-lanseringen av VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) nya fotinstrument har det framkommit att det finns ett stort behov av ett kombinerat instrument som kan undersöka neurologisk status i både fötter och händer. VibroSense har därför beslutat att även lägga in... Läs mer »
2017-07-24 14:24 (Pressrelease)
Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har fått ett etiskt tillstånd att genomföra en pilotstudie med VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer.
Studien omfattar cirka 25 patienter och kommer att starta... Läs mer »
2017-06-12 14:22 (Pressrelease)
En studie som genomförts vid Lunds Universitet visade att 19 procent av de undersökta barnen och ungdomarna med typ 1-diabetes visade tecken på nedsatt känsel i fötterna. Resultaten visar vidare att förekomsten av nedsatt känsel var vanligare hos de barn och ungdomar som erhåller insulin genom... Läs mer »
2017-06-09 14:20 (Pressrelease)
Lördagen den 10 juni presenterar Erik Ising, doktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö - Pediatrisk Endokrinologi, sina resultat från den studie på barn och ungdomar med typ 1-diabetes som genomförts med VibroSense instrument i syfte att upptäcka tidiga tecken på neuropati.
Erik... Läs mer »
2017-06-01 14:15 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense Dynamics”) meddelar idag, den 1 juni 2017, att European Patent Office, EPO, har godkänt VibroSense Dynamics patentansökan samt att European Union Intellectual Property Office, EUIPO, har godkänt ett mönsterskydd på det nya fotinstrumentet. Patentet och... Läs mer »
2017-04-28 22:04 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) genomförde i mars 2017 en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna units. Genom emissionen, som tecknades till cirka 174 procent, nyemitterades 1 493 280 aktier och 746 640 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av... Läs mer »
2017-04-25 21:58 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har sålt ytterligare ett system till Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark. Systemet ska bland annat användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar benämnas vita fingrar. Ordervärdet uppgår till 146 000 kronor... Läs mer »
2017-04-25 14:06 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har sålt ytterligare ett system till Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark. Systemet ska bland annat användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar benämnas vita fingrar. Ordervärdet uppgår till 146 000 kronor... Läs mer »