Language

Nyheter

2017-06-09 14:20 (Pressrelease)
Lördagen den 10 juni presenterar Erik Ising, doktorand vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö - Pediatrisk Endokrinologi, sina resultat från den studie på barn och ungdomar med typ 1-diabetes som genomförts med VibroSense instrument i syfte att upptäcka tidiga tecken på neuropati.
Erik... Läs mer »
2017-06-01 14:15 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense Dynamics”) meddelar idag, den 1 juni 2017, att European Patent Office, EPO, har godkänt VibroSense Dynamics patentansökan samt att European Union Intellectual Property Office, EUIPO, har godkänt ett mönsterskydd på det nya fotinstrumentet. Patentet och... Läs mer »
2017-04-28 22:04 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) genomförde i mars 2017 en företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna units. Genom emissionen, som tecknades till cirka 174 procent, nyemitterades 1 493 280 aktier och 746 640 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av... Läs mer »
2017-04-25 21:58 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har sålt ytterligare ett system till Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark. Systemet ska bland annat användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar benämnas vita fingrar. Ordervärdet uppgår till 146 000 kronor... Läs mer »
2017-04-25 14:06 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har sålt ytterligare ett system till Avdelningen för klinisk neurofysiologi och nukleärmedicin vid Herlevs sjukhus i Danmark. Systemet ska bland annat användas inom en studie som rör Raynauds syndrom, det som brukar benämnas vita fingrar. Ordervärdet uppgår till 146 000 kronor... Läs mer »
2017-04-04 21:54 (Pressrelease)
Läkaren och doktoranden Erik Ising, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, skall presentera sina forskningsresultat vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017. Erik Ising har genomfört en studie på barn och ungdomar med typ 1 diabetes,... Läs mer »
2017-04-04 14:01 (Pressrelease)
Läkaren och doktoranden Erik Ising, vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, skall presentera sina forskningsresultat vid American Diabetes Associations (ADA) Scientific Sessions i San Diego, USA, i juni 2017. Erik Ising har genomfört en studie på barn och ungdomar med typ 1 diabetes,... Läs mer »
2017-03-28 21:51 (Pressrelease)
Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) emission av units avslutades den 21 mars 2017. Emissionen tecknades till cirka 26,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 174 procent. Genom emissionen nyemitteras 1 493 280 B-aktier och 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1. Bolaget... Läs mer »
2017-03-17 11:08 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar idag, den 17 mars 2017, att teckningstiden i bolagets aktuella emission av units förlängs till den 21 mars 2017. Anledningen är ett tekniskt fel hos det emissionsinstitut som anlitats i samband med emissionen. De investerare som har skickat in... Läs mer »
2017-03-02 08:55 (Pressrelease)
Idag, den 2 mars 2017, inleds teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningstiden löper till och med den 16 mars 2017. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units... Läs mer »