Language

Nyheter

2018-04-26 00:00 (Pressrelease)
En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att 18 procent av undersökta barn från Skåne med diabetes typ-1 uppvisar begynnande tecken på nervskador i fötterna, perifer neuropati. I studien upptäckte man också att de barn som använde insulinpump istället för... Läs mer »
2018-04-16 00:00 (Pressrelease)
Den tidigare kommunicerade studien vid Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har nu fått etiskt tillstånd. Syftet med studien är att undersöka till vilken grad VibroSense Meter kan användas för att upptäcka nervskador (neuropati) som uppstår vid behandling av kolorektalcancer med... Läs mer »
2018-03-19 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har fått den första kommersiella ordern inom affärsområdet Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus har ingått ett licensavtal med VibroSense Dynamics som innebär att kliniken hyr bolagets produkt VibroSense Meter... Läs mer »
2018-03-12 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Kina. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.
China State Intellectual Property Office (SIPO) har godkänt VibroSense Dynamics ansökan om mönsterskydd,... Läs mer »
2018-03-07 21:01 (Pressrelease)
Söndagen den 5 november arrangerades Världsdiabetesdagen i Malmö. Flera internationellt framstående diabetesforskare från Lunds universitet framträdde. Forskaren Erik Ising berättade om sina forsknings-resultat rörande barn med diabetes typ 1 och neuropati, en studie som utförts med bolagets... Läs mer »
2018-02-19 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har i samarbete med Dr Nizar Albache som är en framträdande person i IDF (International Diabetes Federation) lämnat in en etisk ansökan i Frankrike till ”Comité de Protection des Personnes Ile de France IV”. Ansökan gäller en diabetesstudie som omfattar 500 patienter med typ 2-... Läs mer »
2018-01-22 00:00 (Pressrelease)
En ny studie inom området CIPN, Chemo Therapy Induced Peripheral Neuropathy, skall genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka biverkningar. Studien skall göras vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Start av studien planeras ske i mars eller april.
Studien... Läs mer »
2017-12-05 00:00 (Pressrelease)
Det brasilianska patentverket har godkänt VibroSense Dynamics patentansökan vilket ytterligare förstärker bolagets IP-skydd.
Det godkända patentet skyddar VibroSense Dynamics teknik för att övervaka hur hårt en patient trycker sin hand eller fot på den vibrerande tappen när känseln undersöks.... Läs mer »
2017-11-28 00:00 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har levererat ett nytt och unikt normalmaterial för känseln i fötterna från 800 friska personer mellan 18 och 80 år. Materialet ska användas för att diagnostisera känseln hos diabetespatienter. VibroSense Dynamics har därmed tagit ytterligare ett steg mot att bolagets produkt... Läs mer »
2017-11-01 00:00 (Pressrelease)
Ett unikt referensmaterial baserat på data från 750 friska män och kvinnor har samlats in en studie med syfte att få fram ett normalmaterial till VibroSense Dynamics (VibroSense) nya instrument. Materialet innehåller data från både händer och fötter.
Studien som syftar till att samla in data från... Läs mer »