Language

Nyheter

2018-02-19 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har i samarbete med Dr Nizar Albache som är en framträdande person i IDF (International Diabetes Federation) lämnat in en etisk ansökan i Frankrike till ”Comité de Protection des Personnes Ile de France IV”. Ansökan gäller en diabetesstudie som omfattar 500 patienter med typ 2-... Läs mer »
2018-01-22 00:00 (Pressrelease)
En ny studie inom området CIPN, Chemo Therapy Induced Peripheral Neuropathy, skall genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka biverkningar. Studien skall göras vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Start av studien planeras ske i mars eller april.
Studien... Läs mer »
2017-12-05 00:00 (Pressrelease)
Det brasilianska patentverket har godkänt VibroSense Dynamics patentansökan vilket ytterligare förstärker bolagets IP-skydd.
Det godkända patentet skyddar VibroSense Dynamics teknik för att övervaka hur hårt en patient trycker sin hand eller fot på den vibrerande tappen när känseln undersöks.... Läs mer »
2017-11-28 00:00 (Nyhet)
VibroSense Dynamics har levererat ett nytt och unikt normalmaterial för känseln i fötterna från 800 friska personer mellan 18 och 80 år. Materialet ska användas för att diagnostisera känseln hos diabetespatienter. VibroSense Dynamics har därmed tagit ytterligare ett steg mot att bolagets produkt... Läs mer »
2017-11-01 00:00 (Pressrelease)
Ett unikt referensmaterial baserat på data från 750 friska män och kvinnor har samlats in en studie med syfte att få fram ett normalmaterial till VibroSense Dynamics (VibroSense) nya instrument. Materialet innehåller data från både händer och fötter.
Studien som syftar till att samla in data från... Läs mer »
2017-10-06 14:30 (Pressrelease)
Som ett led i VibroSense Dynamics förberedelser inför lanseringen av bolagets kombinerade fot- och handinstrument senare i år har bolaget inlett samarbete med två europeiska återförsäljare. De två återförsäljarna verkar i Storbritannien, Tyskland och Benelux-länderna.
VibroSense Dynamics har... Läs mer »
2017-09-27 14:28 (Pressrelease)
Den första patienten i pilotstudien som genomförs av Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har nu uppmätts. Känseln i såväl höger som vänster hand mäts med VibroSense Meter i samband med att cancerpatienter behandlas med cellgifter. Syftet med studien är att mäta graden av... Läs mer »
2017-08-22 14:26 (Pressrelease)
Under den pågående pre-lanseringen av VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) nya fotinstrument har det framkommit att det finns ett stort behov av ett kombinerat instrument som kan undersöka neurologisk status i både fötter och händer. VibroSense har därför beslutat att även lägga in... Läs mer »
2017-07-24 14:24 (Pressrelease)
Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har fått ett etiskt tillstånd att genomföra en pilotstudie med VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer.
Studien omfattar cirka 25 patienter och kommer att starta... Läs mer »
2017-06-12 14:22 (Pressrelease)
En studie som genomförts vid Lunds Universitet visade att 19 procent av de undersökta barnen och ungdomarna med typ 1-diabetes visade tecken på nedsatt känsel i fötterna. Resultaten visar vidare att förekomsten av nedsatt känsel var vanligare hos de barn och ungdomar som erhåller insulin genom... Läs mer »