Language

Stort intresse på världsdiabetesdagen i Malmö

Söndagen den 5 november arrangerades Världsdiabetesdagen i Malmö. Flera internationellt framstående diabetesforskare från Lunds universitet framträdde. Forskaren Erik Ising berättade om sina forsknings-resultat rörande barn med diabetes typ 1 och neuropati, en studie som utförts med bolagets instrument -VibroSense Meter.

Världsdiabetesdagen är ett nationellt arrangemang med en rad aktiviteter runt om i Sverige, bland annat kommer en TV-gala att arrangeras den 14 november i syfte att uppmärksamma sjukdomen. I helgen arrangerades Världsdiabetesdagen i Malmö. Erik Isings forskningsresultat anses vara mycket intressanta och han planerar nu att starta flera forskningsstudier på barn med diabetes.

VibroSense Dynamics var en av flera utställare och under dagen gavs besökare möjlighet att mäta känseln med bolagets nya produkt VibroSense Meter II. Intresset för att få göra en undersökning var oväntat stort och stundtals var det en lång kö.  Mellan föredragen genomfördes drygt 30 undersökningar av både patienter och andra intresserade besökare.

 ”Mottagandet på Världsdiabetesdagen i Malmö är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Intresset från diabetespatienter och vårdgivare är stort. Erik Isings framträdande visar också att det finns ett stort intresse för forskning inom diabetes och neuropati hos barn”, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige