Language

Nytt hand- och fotinstrument lanseras – CE-märkning planerad till våren 2018

Under den pågående pre-lanseringen av VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) nya fotinstrument har det framkommit att det finns ett stort behov av ett kombinerat instrument som kan undersöka neurologisk status i både fötter och händer. VibroSense har därför beslutat att även lägga in funktionalitet för att undersöka händer i det nya instrumentet.  Som en konsekvens av detta förskjuts tidpunkten för CE-märkning och produktionsuppstart till våren 2018.

Bolaget har det senaste året fått tydliga indikationer på att det finns en stor efterfrågan på ett instrument som kan mäta både fötter och händer. Tidigare var bolagets målsättning att lansera ett fotinstrument under Q4 2017 för att därefter vidareutveckla bolagets befintliga handinstrument. Genom att möjliggöra mätning av känselnedsättning i både hand och fot med ett och samma instrument förbättras marknadspotentialen för bolaget. En konsekvens av inkluderingen av funktionalitet att undersöka händer är att bolaget kommer att kunna erbjuda befintliga kunder som idag använder handinstrumentet en uppgraderad produkt. Därmed kan bolaget snabbt få en rad referenskunder.

Som ett led i utvecklingsarbetet ska två arbets- och miljömedicinkliniker validera instrumentet på händer, vilket kommer att fördröja CE-märkningen till våren 2018. Under hösten 2017 skall ett antal prototypinstrument byggas, vilka bland annat skall användas för validering hos befintliga kunder. Målsättningen att lansera det nya instrumentet under Q4 2017 kvarstår.

  • Vi har gjort det strategiska valet att utöka funktionaliteten i VibroSense Meter och erbjuda marknaden en produkt som mäter såväl fötter som händer. Detta svarar mot den efterfrågan som finns inom en rad intressanta marknadsområden, till exempel onkologi, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid perifer sensorisk neuropati, dvs nervskador i händer och fötter till sjukhus, diabetesmottagningar, företagshälsovård, vårdcentraler och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.