Language

Första patienten i pilotstudien vid Hematologen i Lund har uppmätts med VibroSense Meter

Den första patienten i pilotstudien som genomförs av Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har nu uppmätts. Känseln i såväl höger som vänster hand mäts med VibroSense Meter i samband med att cancerpatienter behandlas med cellgifter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer.

Studien omfattar cirka 20 patienter och avslutas under hösten 2018. VibroSense Meter kommer att användas i studien för att mäta känseln på patienter med benmärgscancer, så kallad Multiple Myeloma. Genom studien vill man bland annat undersöka hur olika doser av cellgifter, cytostatika, ger upphov till så kallad Chemo-therapy Induced Peripheral Neuropathy, CIPN. Förhoppningen är att med hjälp av VibroSense Dynamics metod och produkt mäta förekomsten av känselnedsättning under behandlingen och kunna optimera cellgiftsbehandlingen så att graden av perifer neuropati reduceras och patientens livskvalitet förbättras.  

Tiden för att starta denna studie har varit ovanligt kort, endast 5 månader från beslut att söka etiskt tillstånd till en första undersökning av en patient. Detta vittnar om ett potentiellt stort intresse att förbättra behandlingar med cellgifter för att reducera graden av komplikationer i form av nervskador, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.