Language

Diabetes typ 2 studie initierad i Frankrike för att utvärdera VibroSense Meter för screening

VibroSense Dynamics har i samarbete med Dr Nizar Albache som är en framträdande person i IDF (International Diabetes Federation) lämnat in en etisk ansökan i Frankrike till ”Comité de Protection des Personnes Ile de France IV”. Ansökan gäller en diabetesstudie som omfattar 500 patienter med typ 2-diabetes samt 50 patienter med typ 1-diabetes. Avsikten med studien är att utvärdera VibroSense nya instrument för att göra screeningsundersökningar i primär- och specialistvård.

Studien kommer utföras i nära samarbete mellan VibroSense Dynamics och diabeteskliniken på sjukhuset Hotel-Dieu hospital, Le Creusot, Frankrike. Studien leds av Dr Nizar Albache som har en uttalad målsättning att introducera VibroSense Meter i Frankrike och till IDF under förutsättning att man kan visa att VibroSense Meter ger en överlägsen prestanda. I detta innefattas att visa att man kan hitta tidiga tecken på begynnande diabetes- neuropati.

Studien omfattar 500 patienter med typ 2-diabetes samt 50 patienter med typ 1-diabetes. Syftet med studien är att identifiera patientens känselstatus samt jämföra VibroSense Dynamics nya instrument, VibroSense Meter II, med konventionella diagnoshjälpmedel som till exempel stämgaffel. Studien är planerad att starta under Q3 2018 och beräknas pågå i ett år.

Dr Nizar Albache är en välrenommerad läkare och forskare som bland annat är “Co-chair of the IDF Diabetes and Disasters Committee and Chair of the IDF Middle East and North Africa (MENA) region”.

  • Studien är en fantastisk möjlighet för VibroSense Dynamics. Dels kommer en erkänd Key Opinion Leader jämföra vår metod med de instrument och metoder som i stor utsträckning används idag och som vi vet är långt ifrån lika träffsäkra som vår VibroSense Meter. Dels har vi nu en kanal in i Frankrike och till International Diabetes Federation, en organisation som i stor utsträckning fokuserar på diabeteskomplikationer med målet att reducera fotsår och amputationer, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD, VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.