Language

Nyheter

2019-01-25 09:08 (Pressrelease)
On 28 and 29 November 2018, the European Innovation Council (EIC) and Medtronic, a leader in the world of medical technology, gathered 20 companies to discuss the transformation of healthcare and promote business partnerships. VibroSense shared its solutions for early detection and diagnosis of... Läs mer »
2019-01-22 10:00 (Nyhet)
Arbetsmiljöverket kommer i stor utsträckning att fokusera på vibrationsskador under 2019 och 2020 då man ska genomföra 1 000 inspektioner årligen på svenska arbetsplatser. 2018 genomfördes 350 inspektioner och 8 av 10 arbetsplatser har fått totalt 850 krav. Ett ökat fokus på problemen med... Läs mer »
2018-12-21 08:15 (Nyhet)
Preliminära resultat från studier som genomförs i samarbete med VibroSense Dynamics AB (VibroSense) forskningsnätverk indikerar att bolagets instrument och teknologi har en stor potential för att detektera tidiga neurologiska förändringar inom diabetes och behandling av cancer med cellgifter.... Läs mer »
2018-12-13 09:00 (Nyhet)
VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har inlett den operativa fasen för att genomföra sin affärsplan efter positiv utvärdering från  flera fristående parter, bland annat ett av världens största medicintekniska bolag Medtronics europaorganisation.  
Under hösten har nästa steg  i bolagets plan att gå... Läs mer »
2018-11-19 09:00 (Pressrelease)
Styrelseledamoten Axel Sjöblad ska börja arbeta operativt i VibroSense Dynamics. Sjöblad kommer att fokusera på affärs- och organisationsutveckling samt uppbyggnad av distributörsnätverk.
 VibroSense Dynamics har gått in i en ny fas som innebär att bolaget kommer att fokusera på att lägga grunden... Läs mer »
2018-10-03 18:05 (Pressrelease)
För första gången någonsin har det visats att förbättrat HbA1c-värde (långtidsblodsocker) bidrar till att förbättra den taktila känseln i fötterna hos diabetespatienter. Upptäckten är gjord med hjälp av en studie för att utvärdera metoden MultiFrekvens Vibrametri och instrumentet VibroSense Meter... Läs mer »
2018-09-25 13:00 (Pressrelease)
Överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, kommer att presentera studieresultat som visar att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötter orsakade av diabetes genom förbättrad metabolisk kontroll. VibroSense Dynamics deltar som utställare på EASD i hall 4 monter 4J05... Läs mer »
2018-09-12 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics huvudägare föreslår Axel Sjöblad till ny styrelseledamot i bolaget. Sjöblad kommer närmast från BioGaia AB.
Axel Sjöblad har fram till juni arbetat som VD i BioGaia AB som är noterat på Stockholmsbörsens mid cap-lista. Tidigare har han innehaft VD-poster i Getinge Sverige AB... Läs mer »
2018-07-26 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics (VibroSense) har av läkemedelsverket erhållit ett registreringsbevis för CE-märkningen av bolagets nya produkt VibroSense Meter II. Produkten är därmed CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas, som ett medicintekniskt instrument klass I, inom EU. Instrumentet kan också... Läs mer »
2018-05-14 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Japan. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.
Japanese Patent Office (JPO) har godkänt VibroSense Dynamics ansökan om mönsterskydd för bolagets nya... Läs mer »