Language

Nyheter

2018-10-03 18:05 (Pressrelease)
För första gången någonsin har det visats att förbättrat HbA1c-värde (långtidsblodsocker) bidrar till att förbättra den taktila känseln i fötterna hos diabetespatienter. Upptäckten är gjord med hjälp av en studie för att utvärdera metoden MultiFrekvens Vibrametri och instrumentet VibroSense Meter... Läs mer »
2018-09-25 13:00 (Pressrelease)
Överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, kommer att presentera studieresultat som visar att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötter orsakade av diabetes genom förbättrad metabolisk kontroll. VibroSense Dynamics deltar som utställare på EASD i hall 4 monter 4J05... Läs mer »
2018-09-12 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics huvudägare föreslår Axel Sjöblad till ny styrelseledamot i bolaget. Sjöblad kommer närmast från BioGaia AB.
Axel Sjöblad har fram till juni arbetat som VD i BioGaia AB som är noterat på Stockholmsbörsens mid cap-lista. Tidigare har han innehaft VD-poster i Getinge Sverige AB... Läs mer »
2018-07-26 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics (VibroSense) har av läkemedelsverket erhållit ett registreringsbevis för CE-märkningen av bolagets nya produkt VibroSense Meter II. Produkten är därmed CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas, som ett medicintekniskt instrument klass I, inom EU. Instrumentet kan också... Läs mer »
2018-05-14 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Japan. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.
Japanese Patent Office (JPO) har godkänt VibroSense Dynamics ansökan om mönsterskydd för bolagets nya... Läs mer »
2018-04-26 00:00 (Pressrelease)
En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att 18 procent av undersökta barn från Skåne med diabetes typ-1 uppvisar begynnande tecken på nervskador i fötterna, perifer neuropati. I studien upptäckte man också att de barn som använde insulinpump istället för... Läs mer »
2018-04-16 00:00 (Pressrelease)
Den tidigare kommunicerade studien vid Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har nu fått etiskt tillstånd. Syftet med studien är att undersöka till vilken grad VibroSense Meter kan användas för att upptäcka nervskador (neuropati) som uppstår vid behandling av kolorektalcancer med... Läs mer »
2018-03-19 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics har fått den första kommersiella ordern inom affärsområdet Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN). Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus har ingått ett licensavtal med VibroSense Dynamics som innebär att kliniken hyr bolagets produkt VibroSense Meter... Läs mer »
2018-03-12 00:00 (Pressrelease)
VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Kina. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.
China State Intellectual Property Office (SIPO) har godkänt VibroSense Dynamics ansökan om mönsterskydd,... Läs mer »
2018-03-07 21:01 (Pressrelease)
Söndagen den 5 november arrangerades Världsdiabetesdagen i Malmö. Flera internationellt framstående diabetesforskare från Lunds universitet framträdde. Forskaren Erik Ising berättade om sina forsknings-resultat rörande barn med diabetes typ 1 och neuropati, en studie som utförts med bolagets... Läs mer »