Language

Läkare

En ny metod för att upptäcka tidiga känselförändringar orsakade av perifer sensorisk neuropati på grund av t.ex. vibrationsskador, nervinklämningar eller diabetes.

VibroSense Meter systemet kan bidra med en ny typ av fysiologisk data som bygger på Multifrekvens Vibrametri. Tekniken ger läkaren en objektiv och kvantitativ bild av patients känselstatus i händer och fingrar.

Själva undersökningsmetoden är helt smärtfri, icke invasiv och dessutom mycket snabb att genomföra. Metoden kan även fungera som ett värdefullt komplement till mätning av nervledningshastigheter (SNCV; Sensory Nerve Conduction Velocity).

VibroSense Meter systemet kan hjälpa till att upptäcka typiska patofysiologiska avvikelser vid perifer neuropati för t.ex.:

  • Vibrationsinducerad perifer neuropati (HAVS, Hand Arm Vibration Syndrom)
  • Nervinklämningar i hand, arm eller nacke t.ex. Karpaltunnelsyndrom (CTS)
  • Metaboliska sjukdomar som t.ex. diabetes och MS
  • Neuropati som följd av behandling med cellgifter (cytostatika) vid behandling av cancer
  • Toxiskt inducerad neuropati orsakade av lösningsmedel, läkemedel