Language

Vibrerande Verktyg och Riskbedömning

Verktyg
Tandläkarinstrument

Med vibrerande verktyg avses alla typer av handhållna verktyg som drivs av en energikälla. Några exempel på verktyg med olika energikällor är elektriska, luft-, bränsle/besin-, ultraljud- eller vatten-drivna verktyg. Listan på vibrerande verktyg kan göras nästan oändlig.

Enligt AFS2005:15 måste alla arbetsgivare göra en riskbedömning bl.a. avseende vibrationsexponeringen enligt A(8). Föreskriften beskriver här två olika möjligheter:

  1. Mät exponeringen på arbetsplatsen enligt standard ISO 5349.
  2. Teoretisk uppskattning baserat på verktygens deklarerade vibrationsvärden.

Vår rekommendation är att främst basera riskbedömningen på metod 2 samt att vid behov välja de misstänkt ”värsta verktygen” och mäta upp dessa enligt metod 1.

Oavsett metod för riskbedömning bör det också nämnas att även högvarviga verktyg/instrument som t.ex. tandläkarborrar, ultraljudsinstrument kan ge vibrationsskador, trots att dessa verktyg ger en A(8)-exponering som är långt under Insatsvärdet (2.5 m/s2) för hand-arm vibrationer.

Här kan du räkna ut hur länge du kan jobba med ett verktyg.

1. Uppmätning av exponeringen med ISO 5349

ISO 5349 anger bl.a. hur man skall mäta upp och värdera exponeringen genom att mäta på ett verktyg som används ”på riktigt”. Standarden utgår från att man fäster (limmar) en givare på ett verktyg och sen mäter vibrationerna med ett mätinstrument som är kopplat till givaren.

I praktiken har det visat sig att denna metod är både ”svår” och inexakt pga. att det finns en mängd yttre faktorer som påverkar mätresultat, bl.a. hur hårt man håller verktyget, handstorlek verktygsslitage osv. Det är också svårt att få samma mätresultat från gång till gång även om mätningen görs med samma person och i övrigt samma uppställning.

På många arbetsplatser används ett stort antal verktyg under en dag. Att mäta upp alla dessa kan ta både lång tid och kosta onödigt mycket pengar.

2. Deklarerade vibrationsnivåer

För detta alternativ kan man antingen titta i verktygets datablad eller leta i den nationella databasen på Umeås universitet.

Inom EU gäller att alla verktygstillverkare måste deklarera vibrationsnivåerna på sina verktyg enligt en given standard (EN 60745, ISO 28927 eller likvärdig). Från december 2009 gäller nya regler för denna deklarering. Verktygen skall numera mätas upp och deklareras i tre accelerationsriktningar i stället för en riktning som gällde i den äldre standarden.

Revideringen av mätstandard har medfört att samma verktyg (i många fall) fått högre deklarerade vibrationsnivåer jfr med den äldre standarden. I extrema fall upp till 3 gånger högre. Å andra sidan har en del verktyg fått lägre värden pga. förändringar i mätuppställningen.

Om arbetsgivarens riskbedömning har gjorts med äldre vibrationsdata kan det vara klokt att göra en ny riskbedömning som baseras på senaste deklarerade vibrationsnivåer.

_________
För den intresserade finns det mer att läsa om vibrationer bl.a. här http://www9.umu.se/phmed/envmed/forskning/vibration/