Language

GränsvärdenVibrationer delas in i Helkroppsvibrationer och Hand-Arm vibrationer.  Den mängd vibrationer man utsätts för under en dag kallas för exponeringsdos vilken betecknas A(8).

Den individuella exponeringsdosen A(8) får inte överstiga ett värde som kallas för Gränsvärde.  Det finns även en lägre gräns som kallas för Insatsvärde.  I AFS2005:15 anges följande nivåer för Insatsvärdet respektive Gränsvärdet:

Hand-Arm vibrationer;   Insatsvärde = 2.5 m/s2, Gränsvärde= 5 m/s2
Helkroppsvibrationer;    Insatsvärde = 0.5 m/s2, Gränsvärde= 1.3 m/s2

Klicka här för att räkna ut din dagliga A(8) exponering.

Om exponeringsdosen A(8) är högre än Insatsvärdet måste arbetsgivaren dels erbjuda Medicinska kontroller enligt AFS2005:6 och dels vidtaga åtgärder (göra Insatser) för att sänka den dagliga exponeringsdosen under denna nivå.

En arbetsgivare kan inte friskriva sig från att erbjuda Medicinska kontroller (eller göra insatser) om A(8) dosen är lägre än Insatsvärdet. I AFS2005:15 står det klart och tydligt att en exponering under Insatsvärdet inte garanterar att det är riskfritt. Det står också att det är vanligt i vissa branscher att man kan få skador trots att exponeringen är lägre än Insatsvärdet.

Exponeringsdosen A(8) beräknas utifrån verktygens vibrationsdata och hur lång tid som man använder verktygen under en dag. För att få reda på hur mycket ett verktyg vibrerar (vibrationsdata) kan man antingen titta i tillverkarens datablad eller söka här (databas på Umeås universitet)