Language

Förebyggande åtgärder, hur kan man skydda sig?

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en hörnsten då det kostar mindre att förebygga potentiella skador jfr med att ta hand om dem när de väl har uppstått.

Handskar

Utbildning av personalen

Detta är en viktig förebyggande åtgärd. Om personalen är utbildad kan de försöka att undvika ett onödigt farligt beteende. En annan fördel är att personalen blir informerad om riskerna så att det själva kan ta ställning på både kort och lång sikt. Många har idag ingen aning om att vibrationsexponering kan ge permanenta vibrationsskador.
Tillbaka

Arbeta inte med kalla händer, använd handskar

Huvudsyftet är att hålla händerna varma eftersom arbete med kalla händer ökar risken för att få vibrationsskador.
Tillbaka

Optimera arbetspassen

Försök att planera arbetsmomenten för att sprida ut den totala vibrationsexponeringen under en dag.
Tillbaka

Job rotation

Flytta runt mellan olika arbetsuppgifter, t.ex. på veckobasis
Tillbaka

Ta Pauser från vibrationer

Försök att undvika att vibrera flera timmar i sträck. Om möjligt, dela in arbetsmomentet i 30 minuter intervaller och ta ca 5-10 min paus mellan passen. Observera, pauser från vibrationer är inte samma sak som att inte göra någonting. Att ta paus kan t.ex. vara att göra något annat som inte vibrerar.
Tillbaka

Använd bättre verktyg

Vissa verktygstillverkare har satsat hårt på att utveckla verktyg som vibrerar mindre. Vid byte av gamla verktyg rekommenderas att välja verktyg med låga deklarerade vibrationsnivåer. Om man är osäker går det ofta att låna ett verktyg för att utvärdera det innan man beslutar om inköp.
Tillbaka

Dämpa vibrationerna

I vissa yrken kan man använda vibrationsdämpande handskar. Dessa fungerar bäst för verktyg med höga varvtal. Ett annat sätt är att dämpa vibrationerna i verktygets handtag, t.ex. med vibrationsdämpande silikonstrumpor eller genom att montera specialdämpande handtag på verktyget.
Tillbaka

Regelbundet underhåll av verktyg

Ett slitet verktyg kan mycket väl vibrera 3-4 ggr mer än ett nytt. Ett regelbundet underhåll och byte av slitna verktyg är en effektiv åtgärd för att reducera vibrationsexponeringen.
Tillbaka

Nya eller reviderade arbetsmetoder

Denna åtgärd innebär att man ser över sina arbetsmetoder för att hitta andra alternativ som ger en lägre vibrationsexponering. Några exempel:

  • Byt ut skruvning eller nitning mot limning. En gipsplatta kan montera med lim och skruv i stället för bara med skruv.
  • I CNC/NC-maskiner kan programmen optimeras för att minimera ”vibrerande” efterbearbetning som t.ex. gradning eller slipning.

Tillbaka