Language

Vägarbetare
Tandläkare

I Sverige exponeras totalt ca 500 000 personer för vibrationer i sitt dagliga arbete. Av dessa jobbar ca 400 000 personer mer än två timmar per dag med vibrerande handverktyg. Det finns en mängd drabbade branscher varav några är:

  • Anläggning och vägarbete/underhåll
  • Tand- och fotvård
  • Tandtekniker
  • Byggnads-och rivningsarbete
  • Fordons- och däcksverkstäder
  • Verkstadsindustri
  • Park- och kommunala anläggningar’
  • Skogs- och gruvindustri

Lagen säger att arbetsgivaren måste arbeta förebyggande och erbjuda relevant medicinsk kontroll till all utsatt personal.

När det gäller vibrationsskador kopplas dessa ofta till tunga maskiner och verktyg. I själva verket kan ”små och snabba”vibrationer vara lika skadliga vilket bl.a. syns i yrken som tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och gravörer.