Language

Beräkna din exponering

Räkna ut din dagliga Exponeringsdos A(8) med flera verktyg

Fyll i hur mycket varje verktyg vibrerar (se tex datablad) och hur lång tid (tim. & min.) du använder det under en dag. Beräknad daglig exponeringsdos visas i rutan nedan.
VERKTYG VIBRATIONSNIVÅ (m/s²) ARBETSTID PER DAG
Timmar Minuter

Beräknad daglig Exponeringsdos A(8) för ifyllda verktyg= 0.00 m/s²

Räkna ut arbetstiden med ett verktyg för att nå en viss A(8)-dos

Fyll i hur mycket verktyget vibrerar (se tex datablad) och den exponeringsdos du vill uppnå under en dag. I rutan nedan visas hur lång tid du kan arbeta med verktyget tills du når angiven daglig exponeringsdos (A8).
VERKTYG VIBRATIONSNIVÅ (m/s²) Önskad Exponeringsdos per dag, A(8) (m/s²)

Beräknad daglig Arbetstid för att uppnå önskad A(8)-dos = 0h 0min

Lagstadgade krav för daglig exponeringsdos A(8)
enligt föreskrifterna AFS 2005:15

Insatsvärde 2,5 m/s²
Om exponeringen A(8) överstiger Insatsvärdet skall arbetsgivaren vidtaga åtgärder för att sänka den dagliga exponeringen under denna nivå.

Gränsvärde 5,0 m/s²
Daglig exponering A(8) över Gränsvärdet är förbjuden, utom för några få arbetsgivare.

Skriv ut beräkningarna om du vill spara resultatet.