Language

Vibrationer i arbetslivet

Bilverkstad
Tandläkare
MC-polis

Vibrationer är vanligt förekommande i olika arbetsmiljöer. Många gånger utan att man ens tänker på det. I de flesta fall handlar det om verktyg eller maskiner, där utvecklingen har drivits av ett behov att underlätta eller effektivisera arbetet.

För ett stort antal människor har detta medfört att de exponeras för vibrationer regelbundet, under lång tid, i sitt dagliga arbete. Människokroppen är inte byggd för att klara sådana påfrestningar varför risken är stor att drabbas av vibrationsskador om man inte är försiktig.

Problematiken med vibrerande verktyg/maskiner och efterföljande vibrationsskador har uppmärksammats på EU nivå vilket resulterade i ett EU-direktiv 2002/44/EG som blev obligatoriskt inom hela EU i juli 2005.

EU-direktivet ställer hårda krav på alla arbetsgivare inom EU som har en vibrationsutsatt arbetsmiljö. Idag uppskattas att det finns minst 25 miljoner arbetstagare inom EU som berörs, eller bättre uttryckt skyddas, av detta direktiv.

En positiv effekt av direktivet har varit (vilket även var tanken) att många verktygs- och maskintillverkare satsat på att utveckla nya produkter som vibrerar mindre.  EU ligger numera i framkanten i forskningen, både inom det medicinska området och inom arbetsmiljö för vibrationsexponerade arbetstagare.