Language

Normalt vibrogram

Normalt Vibrogram

Patologiskt vibrogram

Patologiskt Vibrogram

Vibrogram är en grafisk kurva som redovisar känseln i ett finger i förhållande till en åldersrelaterad normalkurva. Ett vibrogram registreras med en VibroSense Meter där vibrationskänsligheten (VPT, Vibrotactile Perception Thresholds) i handen undersöks vid sju olika frekvenser mellan 8 och 500 Hz med sk multifrekvens vibrametri

Handens olika mekanoreceptorer reagerar vid specifika frekvensom­råden varför det inte räcker med att bara mäta vid en frekvens för att få en total bild av vibrationskänsligheten.

Vid en undersökning registreras ett Vibrogram som vanligtvis har en karakteristisk form. En försämrad vibrationskänslighet resulterar i en förändrig av kurvan som är lätt att identifiera. Under en undersökning visas patientens kurva i förhållande till en åldersrelaterad normalkurva som syns som ett skuggat rosa område på skärmen. Patientens Vibrogram kan därmed jämföras direkt mot åldersrelaterade normalvärden varvid resultatet redovisas i mätenheten SI (Sensibility Index).

Ett Vibrogram visar direkt om känseln är normal eller om det finns risk för en begynnande förändring eller en misstänkt skada. Klicka på länkarna för att jämföra ett exempel på en normal (oskadad) kurva med en kurva med tidiga förändringar (patologiskt).