Language

Sensibility Index, SI

Vibrogram-rapport

Vibrogram-rapport (klicka för större bild)

Sensibility Index (SI) är ett kvantitativt mått på vibrationssinnet som mäts med VibroSense Meter. I huden finns olika typer av känselkroppar som reagerar på vibrationer av olika frekvenser. SI beräknas genom att testa vibrationskänsligheten inom sju olika frekvensband (8-500 Hz) vilket sammantaget ger en kurva – ett vibrogram. Förändringar i kurvans form ger en tidig indikation på en begynnande känselstörning.

Kurvan jämförs med ett omfattande åldersmatchat normalmaterial, och det blir därför möjligt att vid undersökningen genast avgöra hur den aktuella patientkurvan förhåller sig till normalkurvan inom samma åldersgrupp. Kvoten mellan de integrerade ytorna under patientkurvan och normalkurvan benämnes Sensibility Index (SI). Ett SI under 0,8 bedöms som patologiskt (nervskada).

SI skall framför allt ses som ett mått på medelvärdet av känseln som ger läkaren en snabb indikation på känselstatus. Förutom att titta på SI-värdet bör man även analysera vibrogrammets utseende eftersom begynnande känselstörningar syns tidigt utan att SI är under 0.8. Se vidare Tolkning av Vibrogram.