Language

VibroSense Meter systemet baseras på den medicinska forskningen vid den medicinska fakulteten för handkirurgi på universitetet i Lund och Malmö. Professor Göran Lundborg är initiativtagare till användningen av multifrekvens vibrametri och har i sin forskning visat att metoden ger underlag för en säker och tidig diagnos av bl.a. vibrationsskador.

Se nedan för exempel på forskningsrapporter. En mer omfattande sammanställning kan också laddas ned här: VSM Publikationer (pdf).