Language

VibroSense MeterEn undersökning med VibroSense Meter fungerar som ett hörseltest fast för känseln i fingrar. Med VibroSense Meter registreras objektiva mätvärden på känseln vid olika frekvenser i jämförelse med en normalpopulation. Jämförelsen görs även med en automatisk åldersanpassning, vilket är högst väsentligt eftersom känseln (liksom hörseln) blir sämre vid ökad ålder.

Vid en mätning lägger patienten fingret som skall undersökas på en liten ”vibrator” som vibrerar med olika intensitet och frekvenser. I sin fria hand håller patienten en knapp som han/hon trycker på (och håller nere) så länge en vibration känns i fingret. Undersökningen går snabbt (tar ca 3-4 minuter per finger) och är väldigt enkel att genomföra.

Resultatet blir en kurva, ett Vibrogram, som visar om känseln är normal eller om det finns risk för en begynnande skada.

I en komplett undersökning med hjälp av Vibrosense Meter ingår multifrekvens vibrametri för 2 fingrar på varje hand samt ett frågeformulär som finns integrerat i PC-programmet.

Vibrosense Meter kan även med fördel användas för screening – då används en förenklad, snabbare variant av metoden.

Forskning vid Lunds Universitet och Malmö Allmänna sjukhus (professor Göran Lundborg) har visat att VibroSense Meter kan upptäcka förändringar tidigare än med andra metoder. Tidig upptäckt ökar chansen att slippa en bestående arbetsskada.