Language

Multifrekvens Vibrametri

Multifrekvens vibrametriMultifrekvens vibrametri är en medicinsk objektiv mätmetod (kallas även för vibrametri) som används som stöd  vid känseldiagnostik där man mäter förmågan uppfatta vibrationer (Vibrationssinnet) i t.ex. fingrar och fötter. Metoder för mätuppställningen finns beskrivna i ISO-standard 13091-1/2. Vibrametri utförd vid flera frekvenser, multifrekvens vibrametri, ger en mycket tidig förvarning om uppkomsten av känselnedsättningar p.g.a. begynnande neuropati eller olika typer av nervinklämningar som t.ex. Karpaltunnelsyndrom.

VibroSense MeterMultifrekvens vibrametri är utvecklad av professor Göran Lundborg med medarbetare vid universitetssjukhuset i Malmö och Lund. Metoden liknar det allmänt förekommande sättet att genomföra hörseltester.

Ett finger utsätts för en kontrollerad mekanisk svängning av varierande styrka och frekvens. Patienten indikerar med en tryckknapp när hon/han känner svängningen/vibrationen. För kliniskt bruk kan olika utrustningar användas, se t.ex. VibroSense Meter. Sådan utrustning används för att upptäcka förändringar innan skador uppstått för att göra det möjligt att förebygga obotliga skador.

Användningsområden

Multifrekvens Vibrametri kan användas i flera sammanhang där neuropati förekommer, t.ex. vid vibrationsskador, diabetes, alkoholism, arbete med lösningsmedel, medicinering mm. Känselskador utvecklas ofta smygande över tid bl.a. vid arbete med vibrerande verktyg där vibrationer överförs från verktyget till fingrar, hand och armar (förekommer i fordonsverkstäder, byggarbete, verkstadsindustri, tand- och fotvård mm).

Fysiologisk mätprincip

Vibrationssinnet ingår som en del i känselsinnet. I huden finns en mängd olika sk mekanoreceptorer som aktiveras av olika stimuli bl.a. statiskt tryck och vibrationer. Det finns flera typer av receptorer som reagerar på olika frekvenser.

Vibrationssinnet har ett känselmaximum på mellan 200-250 Hz vilket sannolikt involverar flera typer av receptorer. Precis som med hörseln förändras vibrationssinnet med åldern, framför allt förmågan att känna högre frekvenser, som blir sämre.

Mekanoreceptorerna är anslutna till grovtrådsnerver som samlas ihop i större nervstammar som går upp till hjärnan via olika "kopplingar" i bl.a. ryggraden. En patients oförmåga att känna en viss typ av frekvens kan därmed bero på flera saker, allt ifrån en grovtrådsneuropati i t.ex. fingrarna till nervinklämningar (i handled, armbåge, nacke) på vägen till hjärnan.

Multifrekvens vibrametri utnyttjar det faktum att det finns receptorer som reagerar på olika frekvenser vilket ger en läkare värdefull information då denne skall ställa sin diagnos.