Language

Investor Relations

Kallelse till årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

Underlag inför årsstämman:
- Kallelse

- Fullständiga beslutsunderlag

- Fullmaktsformulär

-  Årsredovising