Hoppa till huvudinnehåll

Upptäck nervskador i tid!

Med VibroSense Meter II kan man upptäcka tidiga tecken på perifer sensorisk neuropati, det vill säga nervskador i nerver och nervstammar i händer och fötter.

Sensorisk neuropati är en vanlig komplikation vid behandling av cancer med cellgifter eller vid diabetes typ I och II. En annan vanlig komplikation är nervskador i händer och fingrar orsakade av vibrerande verktyg (HAVS).

VibroSense Meter använder en unik mätmetod, Multi Frekvens Vibrametri, där man mäter och kvantifierar förmågan att uppfatta avstämda vibrationer som appliceras på huden inom ett brett frekvensintervall. Metoden underlättar för läkare, forskare och patienter som nu snabbt kan hitta eventuella avvikelser och sätta in rätt behandling i ett tidigt skede.

Ladda ner vårt white paper om perifer neuropati

Cancer och cellgiftsbehandling

Cancer och cellgiftsbehandling

De senaste 20 åren har det skett betydande framsteg inom behandling av cancer. Användningen av cellgifter ökar successivt och specialisterna är eniga om att cellgifter kommer att ingå i behandlingen även i fortsättningen. Läs mer ›››

Diabetes

Diabetes

År 2018 fanns det enligt International Diabetes Federations (IDF:s) uppskattning ca 425 miljoner människor i världen som led av diabetes. Diabetes definieras som kroniskt förhöjt blodsocker på grund av nedsatt insulinproduktion i förhållande till behovet eller försämrad insulineffekt på målorganen. Läs mer ›››

HAVS

HAVS

Hand-Arm VibrationsSyndrom (HAVS) är en medicinsk term för vibrationsskador i fingrar, händer och armar orsakade av arbete med vibrerande verktyg eller maskiner. Vibrationsskador av HAVS-typ kan delas in i tre undergrupper. Läs mer ›››

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Handens känsel, utom lillfingrets, är beroende av handens stora känselnerv – medianusnerven. I nivå med handleden passerar medianusnerven genom en trång kanal, karpaltunneln. Där löper den tillsammans med handens böjsenor. Läs mer ›››

Neurologi

Människans nervsystem är komplext och brukar delas upp i centrala (CNS) och perifera (PNS) nervsystemet. Det centrala nervsystemet består av hjärna och ryggmärg och det perifera nervsystemet består av nerverna och nervstammarna i de övre och undre extremiteterna. Läs mer ›››