Hoppa till huvudinnehåll

Neurologi

Människans nervsystem är komplext och brukar delas upp i centrala (CNS) och perifera (PNS) nervsystemet. Det centrala nervsystemet består av hjärna och ryggmärg och det perifera nervsystemet består av nerverna och nervstammarna i de övre och undre extremiteterna. Såväl det centrala som perifera nervsystemet kan drabbas av sjukdomar som orsakar sensoriska och motoriska störningar. Läran om nervsystemets sjukdomar kallas neurologi och sjukdomstillstånden som drabbar de perifera nerverna kallas neuropatier.

Många sjukdomar upptäcks för sent

Det finns en rad olika sjukdomar i nervsystemet och man brukar skilja på sjukdomar i det centrala respektive perifera nervsystemet. En annan indelning relaterar till funktion: sensoriska, motoriska och autonoma nervsystemet. Gemensamt för de flesta sjukdomar i nervsystemet är att tillgänglig diagnostik antingen är komplicerad eller mycket grov. Följden blir att många sjukdomar upptäcks för sent, vilket försämrar behandlingsmöjligheterna och kan leda till mycket allvarliga – eller livshotande – följder. Lågt räknat finns det 500 miljoner människor i världen som är i behov av tidigare och säkrare diagnostik av sjukdomar i perifera nervsystemet. En stor del av dessa är patienter med diabetes (typ I och II).

Diagnostik och behandling av perifera neuropatier

VibroSense Dynamics har utvecklat en helt ny metod som kallas Multi Frekvens Vibrametri. Metoden, som gör det möjligt att upptäcka och kvantifiera tidiga känselstörningar i händer och fötter, är en integrerad del i bolagets medicintekniska instrument VibroSense Meter II (VSM II). VSM II är avsedd för kliniker inom primär- och specialistvård samt forskare och företagshälsovård som arbetar med behandling, diagnostik och rehabilitering av perifer neuropati i fötter eller händer. VSM II-systemet kan också användas för att undersöka sjukdomar i centrala nervsystemet som påverkar hjärnans primära somato-sensoriska cortex (sensoriska del).

Ladda ner vårt white paper om perifer neuropati