Hoppa till huvudinnehåll

Karpal­tunnel­syndrom

Handens känsel, utom lillfingrets, är beroende av handens stora känselnerv – medianusnerven. I nivå med handleden passerar medianusnerven genom en trång kanal, karpaltunneln. Där löper den tillsammans med handens böjsenor.

Karpaltunnelsyndrom innebär att medianusnerven i denna kanal ligger trångt och utsätts för ett yttre tryck. Det kan orsakas av en svullnad i böjsenornas senskidor, men oftast hittar man ingen säker orsak. Trängsel i karpaltunneln leder till att mikrocirkulationen i medianusnerven försämras och att isoleringen kring nervtrådarna, myelinet, kan skadas.

Karpaltunnelsyndrom botas med en enkel operation där karpaltunneln öppnas med ett snitt på handledens undersida.

Tecken på karpaltunnelsyndrom

Kliniskt brukar ett karpaltunnelsyndrom i tidigt stadium utmärkas av nattliga domningar i handens fingrar, utom lillfingret. Patienten kan ”vakna av att handen somnar”. Under dagen kan besvären vara helt borta. Med tiden kan besvären finnas kvar även under dagen och på ett ännu mer avancerat stadium kan tillstöta smärtor och svaghet i tummens muskulatur.

Karpaltunnelsyndrom drabbar ungefär 3% av befolkningen och är vanligast hos kvinnor i 40–60 års åldern.  Det är också vanligt hos yngre kvinnor under senare delen av graviditeten. Många faktorer kan samverka och öka riskerna för att utveckla karpaltunnelsyndrom. En sådan faktor är upprepade monotona rörelser i handleden.

Viktigt att klargöra orsaken

Karpaltunnelsyndrom ses ofta som en komplikation till hårt arbete med handhållna vibrerande verktyg. Handhavandet av tunga verktyg med monotona handledsrörelser kan vara en orsak, men vibrationsexponeringen som sådan är säkert också en viktig faktor. Vibrationer från handen kan fortledas till karpaltunneln och där ge en påverkan på medianusnerven som kanske redan är ansträngd pga. monotona handledsrörelser.

Det är viktigt att klargöra vilka problem som är orsakade av en vibrationspåverkan – som ju drabbar handens alla nerver ända ut i fingrarna – och problem som är orsakade av ett karpaltunnelsyndrom.

En operation där karpaltunneln öppnas kan bota de besvär som betingas av trängseln i karpaltunneln, men en sådan operation har ingen effekt på nervskador som är belägna längre ut i hand eller fingrar.

Karpaltunnelsyndrom

Klinisk nytta – nervinklämning

Karpaltunnelsyndrom tillhör kategorin nervinklämningar och är ett neurologiskt sjukdomstillstånd där en nerv eller nervstam hamnar i kläm och utsätts för ett yttre tryck.

Nervinklämningar är välkända kliniska tillstånd som ofta kan vara svåra att skilja från känselstörningar i handen. Av särskilt intresse är karpaltunnelsyndrom och ulnarisnerv-kompression i armbågs- eller handledsnivå.

Den kliniska nyttan med VibroSense Meter II (VSM II) är att hjälpa läkare att diagnostisera nervinklämningar som till exempel karpaltunnelsyndrom. 

Produktmålsprofilen inom nervinklämning definieras enligt:

Målgrupper

Klinisk målsättning

Klinisk användning

Företagshälsovård som ansvarar för vibrations-exponerade arbetstagare

Viktigt instrument i utredning av vibrationsinducerade känselstörningar i handen. Komplement till klinisk undersökning och eventuell neurografi

Handkirurger och ortopeder

Komplement till klinisk undersökning och eventuell neurografi

Primärvård

Undersökning av oklar neuropati i händerna. Komplement till klinisk undersökning vid misstänkt nervinklämning i hand, arm och nacke