Language

HAVS

HAVS, Hand-Arm VibrationsSyndrom är ett samlingsbegrepp för skador på människa orsakade av vibrationer. Vibrationsskador uppstår ofta i yrken inom fordonsverkstäder, byggarbete, verkstadsindustri, tand- och fotvård mm. Vibrationsskador kan bli irreversibla (obotliga), speciellt den neurologiska delen, om de inte upptäcks i tid. Begynnande förändringar i nerver, känselnedsättning, kan upptäckas med  multifrekvens vibrametri.

Här kan du läsa och höra mer om hur problemet drabbar vanliga människor: http://t.sr.se/1SXuPRm