Language

Företagshälsovård

FöretagshälsovårdHjälp nya och gamla kunder att uppfylla kraven på medicinska kontroller och förebyggande åtgärder för vibrationer i AFS 2005:6/15.

I Sverige uppskattas att det finns minst 400 000 arbetstagare som jobbar med vibrerande handverktyg mer än två timmar per dag. Hur många av dessa finns bland era kunder?

Upptäck och undvik vibrationsskador i tid

Med aktiva åtgärder kan Företagshälsovården både förhindra och förebygga arbetsskador på grund av vibrationer. Vibrationer förekommer i en mängd branscher varav många ofta inte förknippas med skadliga vibrationer. Vibrerande verktyg är vanliga i många yrken t.ex.:

 • Bygg och anläggning
 • Fordonsmekaniker
 • Verkstad
 • Träarbetare (bygg och inredning)
 • Kommunalarbetare
 • Skogsarbetare
 • VägarbetareParkarbetare
 • Tandläkare
 • Tandhygienister
 • Tandtekniker
 • Fotvårdspersonal
 • Poliser