Language

Patent och varumärken

VibroSense Dynamics har patent- och varumärkes-skyddat centrala delar i VibroSense Meter systemet. Bolaget har tagit patent på en väsentlig del i mätmetoden som berör metodens noggrannhet och precision. I dagsläget finns det godkända och registrerade patent i Sverige, Japan och Kina samt pågående ansökningar nom EU, Indien och Brasilien.

Varumärket ”VibroSense Meter” är godkänt och registrerat i Sverige år 2005 och inom EU år 2007. I bolaget finns ett unikt kunnande kring mätning av vibrationströsklar på ett reproducerbart sätt. En mängd variabler kan påverka mätresultatet negativt men dessa är i huvudsak kontrollerade i konstruktionen av dagens handinstrument.

Bolaget äger alla rättigheter till åldersmatchad normaldata mot vilken alla mätningar jämförs med. Denna information finns inte tillgänglig utanför bolaget.