Language

Professor Göram LundborgVibroSense Dynamics produkter baseras på forskning och upptäckter gjorda av professor Göran Lundborg på handkirurgiska kliniken på universitetssjukhuset i Malmö. Professor Lundborg inledde sin forskning i början på 1980-talet som en följd av att han kom i kontakt med en patientgrupp som han inte kunde diagnostisera.

En gemensam nämnare för denna patientgrupp var att de hade utsatts för hand-arm vibrationer i sitt dagliga arbete.  De uppvisade alla liknade besvär, t.ex. domningar, svårt att knäppa knappar osv., men detta gav inte utslag med gängse diagnostikmetoder.

Göran Lundborg började då misstänka att dåtidens diagnostikmetoder var otillräckliga varför han inledde en banbrytande forskning som sedermera resulterade i en metod som benämnes Multifrekvens Vibrametri. I tabellen nedan ges en kort historik i kronologisk ordning.

1980 -
Professor Göran Lundborg inleder forskning om känsel och vibrationsskador vid UMAS.

1990 -
Yrkesmedicinska kliniken i  Lund och några företagshälsovårdcentraler i Skåne börjar använda Göran Lundborgs nya metod kliniskt för diagnostik av vibrations-skador i handen.

2003 -
Göran Lundborg och Toni Speidel börjar utvecklingen av en kommersiell produkt med anledning av ett kommande EU vibrationsdirektiv (EU 2002/44/EG)

2005 -
VibroSense Dynamics AB bildas.

2007 -
Lansering av CE-märkt produkt, VibroSense Meter-systemet.