Language

Ett företag i utveckling

Medeon

VibroSense Dynamics AB fokuserar på att tillhandahålla effektiva system för tidig diagnostik av perifer sensorisk neuropati, dvs upptäcka tidiga störningar i känseln på grund av  sjukdom i nervstammarna i ben och armar.

Företaget är noterat på Aktietoreget och  finns på Medeon Science Park i Malmö.

VibroSense Dynamics grundades 2005 av professor Göran Lundborg och Toni Speidel i syfte att kommersialisera resultatet av professor Lundborgs forskning. I juli 2005 trädde EU:s vibrationsdirektiv i kraft vilket föreskriver att arbetsgivare inom EU med vibrationsexponerad personal måste erbjuda regelbundna hälsokontroller för vibrationsskador i händer och armar. Enligt uppskattningar finns cirka 25 miljoner arbetstagare inom EU som utsätts för sådana vibrationer i minst två timmar per dag. Direktivet utgjorde grunden för den utveckling VibroSense Dynamics påbörjade under 2005.

År 2007 lanserades ett CE-märkt handinstrument för diagnostik av Hand Arm Vibration Syndrome och har sålts in till företagshälsovården i Sverige samt till Arbets- och Miljömedicin i Sverige och Norge.

Handinstrumentet, som undersöker vibrationssinnet i händer och fingrar, är avsett för att upptäcka tidiga känselstörningar i händer. Instrumentet är ett kraftfullt verktyg som möjliggör förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador på grund av vibrationer.