Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Det är väl känt att känselsinnet drabbas tidigt vid sensorisk polyneuropati. De exakta förloppen är dock mindre kända och det finns en mängd områden som återstår att upptäcka. VibroSense har en uttalad strategi att bedriva forskning i nära samarbete med forskningspartners. Målet är att bygga upp en omfattande forskningsportfölj och strategin baseras på bolagets teknologi MultiFrekvens Vibrametri (MFV). VibroSense har sedan starten utvecklat och förfinat MFV och dess styrka har manifesterats i 28 vetenskapliga publikationer. VibroSense bedriver för närvarande studier, via forskningspartners, inom två huvudområden: diabetes och cellgiftsbehandling av cancer.

Starkt beslutsstöd vid diagnostik

MultiFrekvens Vibrametri är en metod som ger ett starkt beslutsstöd vid diagnostik av perifera nervskador i händer och fötter genom att undersöka och kvantifiera förmågan att uppfatta vibrationer.

VibroSense samarbetar med forskare och forskarnätverk vilket ger forskarna möjlighet att upptäcka helt nya samband som kan användas för att ta fram nya och bättre behandlingsmodeller. Detta tillför båda parter ovärderlig kunskap. Forskarna får möjlighet att publicera sina upptäckter i vetenskapliga tidskrifter och VibroSense får ensamrätt på att implementera gjorda upptäckter i sina mjukvarualgoritmer för beslutsstöd vid diagnostik.

Möjlighet att komplettera med olika parametrar

VibroSense Meter II systemet är väl lämpat för forskning inom i princip alla områden som berör periferi neuropati i händer, fingrar och fötter. Styrkan med systemet är att det klarar stora mätserier där omfattande data på vibrationströsklar lagras i en databas. Denna kan även kompletteras med andra parametrar som till exempel vikt, längd etc. All data kan enkelt exporteras för vidare analys med olika statistikmetoder, tex multivariata analyser.

VibroSense Meter systemet används idag bland annat i grundforskning inom diabetes och behandling av cancer där perifer neuropati är vanligt förekommande. Systemet har även använts vid flera examens- och studiearbeten. 

Diabetes

Komparativ studie på vuxna med diabetes typ I (DMT1)

Syftet med studien är att jämföra tre traditionella metoder för diagnostik av diabetes-neuropati. I studien jämförs Biothesiometer, Neurografi och Multi Frekvens Vibrametri. 

I våra senaste studier inom diabetes har flera intressanta upptäckter gjort.

Studie på barn med diabetes typ I (DMT1)

En kohort med 72 barn och ungdomar i åldern 8–18 år undersöktes med VibroSense Meter systemet för att ta reda på prevalensen av Diabetes-neuropati (DPN) i händer och fötter. 

Studie på vuxna med diabetes typ I (DMT1) med lång duration

En kohort med 125 vuxna undersöktes under 2 år med VibroSense Meter systemet för att ta reda på om det finns ett samband mellan förändring i HbA1c nivåer och förändring av vibrationskänseln i fotsulan.

Studie på vuxna med diabetes typ I (DMT1)

En kohort med 364 vuxna undersöktes i syfte att utvärdera om Multi Frekvens Vibrametri kan användas för att hitta samband mellan diabetes-fotsår och sämre känsel i fotsulan.

Onkologi

Pilotstudie, kolorektalcancer som behandlas med Oxaliplatin

Studien genomförs på Skånes universitetssjukhus i Malmö samt sjukhuset i Kristianstad.  
Syftet med studien är undersöka om Multi Frekvens Vibrametri kan användas i diagnostiken av cellgiftsinducerad neuropati. Det långsiktiga målet är att utveckla individuella behandlingsregimer som reducerar graden av CIPN (Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy).

Pilotstudie, kolorektalcancer som behandlas med Oxaliplatin

Studien genomförs på Linköpings universitetssjukhus. Syftet med studien är undersöka om Multi-Frekvens Vibrametri kan användas i diagnostiken av cellgiftsinducerad neuropati. Det långsiktiga målet är att utveckla individuella behandlingsregimer som reducerar graden av CIPN (Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy).

 

Övriga studier

Inga för närvarande.