Language

Medicinsk bakgrund: Diabetes

Diabetes-fötter

”Someone, somewhere, loses a leg because of diabetes every  30 s of  every  day”.
The Lancet, Vol 366 November 12, 2005

Diabetes kallades förr ofta för sockersjuka och är egentligen ett flertal sjukdomar med olika orsaker. Gemensamt är att sockerhalten i blodet är för hög i förhållande till vad som är bra för kroppen.

Diabetes brukar delas in i två grupper, typ I och typ II. På senare år har det upptäckts flera olika undergrupper av diabetes men alla har samma underliggande problemställning, dvs att kroppens insulin inte räcker till för att cellernas kan ta upp sockret i blodet.

Blodsockret är kroppens bränsle som transporteras till cellerna via kroppens alla blodkärl både stora och små. Insulinet fungerar som en katalysator för att cellerna skall kunna ta upp energin i blodet, dvs blodsockret. När denna mekanism inte fungerar blir blodsockernivån för hög i blodet.

En konsekvens är att de fina mikrokapillärer som försörjer nerverna i armar och ben kan påverkas, vilket ger upphov till perifer neuropati. De exakta mekanismerna varför s.k. neuropati uppkommer vid diabetes är inte kända och det kan vara olika vid typ1 och 2 diabetes.

En direkt konsekvens av perifer neuropati är att man förlorar känseln som bland annat är en del av det sensoriska nervsystemet. Skadorna kommer långsamt och i början är patienterna inte medvetna sina känselbortfall.