Language

Arbetsgivare

Byggarbetare
Tandläkare

Undvik vibrationsskador och uppfyll kraven i Arbetsföreskrifterna.

Med ett långsiktigt engagemang kan man både skydda sin personal och samtidigt slippa stora och dyra inspektioner från Arbetsmiljöverket.

VibroSense Dynamics erbjuder ett VibroSense Meter system som upptäcker känselförändringar i händer och fingrar i tid, dvs. innan det har blivit en permanent vibrationsskada. Systemet är också avsett att användas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, allt enligt kraven i föreskrifterna AFS2005:6/15.

I Sverige exponeras ca 500 000 personer för vibrationer i sitt dagliga arbete. Av dessa jobbar ca 400 000 personer mer än två timmar per dag med vibrerande handverktyg. Det finns en mängd drabbade branscher varav några är:

  • Anläggning och vägarbete/underhåll
  • Tand- och fotvård
  • Tandtekniker
  • Byggnads-och rivningsarbete
  • Fordons- och däcksverkstäder
  • Verkstadsindustri
  • Park- och kommunala anläggningar
  • Skogs- och gruvindustri

Lagen säger att en arbetsgivaren måste arbeta förebyggande och erbjuda relevant medicinsk kontroll till all utsatt personal. Observera att små, snabba vibrationer kan vara lika skadliga som vibrationer från stora, tunga maskiner.