Language

Anställd

Anställda

Om du jobbar med vibrerande verktyg dagligen bör du vara extra försiktig eftersom det finns en risk att du kan få vibrationsskador. Alla människor är dock olika och om du inte känner av eller har problem så är grundregeln att du är frisk. Då räcker det med att du är normalt försiktig och helst även tar till dig en del av våra goda råd.

Det är helt normalt att man får "känningar" då man jobbar med vibrerande verktyg, både under tiden det vibrerar och ett tag efteråt. Vi kallar detta för en korttidseffekt, ungefär som att man hör lite sämre efter att man har lyssnat på hög musik.

Om du är orolig eller känner av att du har problem, eller att det har blivit värre, bör du be om råd omedelbart. En vibrationsskada kommer smygande, men om man vidtar åtgärder i tid har man ofta goda möjligheter att förhindra att det blir en permanent skada. Börja med att kontakta din företagshälsovård och be att få genomgå en medicinsk kontroll.

Många människor fortsätter med sitt yrke trots att de har en konstaterad vibrationsskada, dvs. förutsatt att de klarar av att arbeta. I så fall är det mycket viktigt att man håller koll på skadan, bl.a. genom regelbundna medicinska kontroller för att säkerställa att skadan inte förvärras.

Oavsett om du har problem eller inte, var alltid rädd om din ”arbetshälsa”och försök att skydda dig i möjligaste mån. Se det lite som en säkerhetsåtgärd och en investering inför din ålderdom.