Language

Riskbedömningsundersökning

VibroSense Meter
Bilning

Denna tjänst är speciellt framtagen för Företagshälsovård och Arbetsgivare som vill prova på att använda VibroSense Meter systemet i ett skarpt läge med medicinska kontroller av vibrationsexponerad personal.

Avsikten är att ge kunden en möjlighet att utvärdera vårt SVP-koncept (Systematisk VibrationsProfylax) där det bl.a. ingår att testa mätningar av känsel med en VibroSense Meter, både för de som skall utföra kontrollen och för de som skall undersökas (vibrationsexponerad personal).

SVP-metoden, som uppfyller kraven enligt AFS2005:6/15, är avsedd att användas som en integrerad del i ett ”Systematiskt ArbetsMiljöarbete” (SAM) vilket är en förutsättning för att kunna förebygga och/eller minimera effekterna av skador orsakade av vibrerande handverktyg eller fordon.

I en Riskbedömningsundersökning ingår följande:

  • Utbildning och en medicinsk undersökning med VibroSense Meter på 4-8 utvalda, gärna vibrationsexponerad personer. Detta moment genomförs på plats hos en kund.
  • Medicinskt utlåtande från professor Göran Lundborg för det personer som får ett patologiskt vibrogram (resultat som indikerar ovanliga nivåer).
  • Skriftlig rapport som beskriver hela genomförandet av Riskbedömnings-undersökningen och erhållet resultat.
  • Muntlig redovisning av resultatet på plats hos kunden.