Language

Tidig upptäckt av sensorisk neuropati i händer och fötter

- Multifrekvens Vibrametri
- Subklinisk och pre-symptomatisk detektion
- Kvantitativ och objektiv undersöknig
- Inbyggd åldersmatchad referensdata

Diabetesfoten

Diabetesfoten

Vår metod, MultiFrekvens Vibrametri, kan hjälpa diabetesvården att förhindra uppkomst av fotsår och amputationer genom tidig upptäckt av känselbortfall i fötter. Med tidig upptäckt kan åtgärder sättas in för att förhindra att skadan uppstår. Läs mer om diabetesfotenSe vår film om Mutifrekvens Vibrametri och diabetes

Knäppa kofta

Vibrationsskador

Vår beprövade metod, MultiFrekvens Vibrametri, identifierar arbetstagare som har eller riskerar att utveckla vibrationsskador i hand eller fingrar, s k Hand-Arm Vibrationssyndrom (HAVS). Därmed kan företagshälsovården och arbetsgivarna jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att undvika långtgående skador som ej går att behandla. Läs mer om vibrationsskador. Se vår film om MultiFrekvens Vibrametri och vibrationsskador

VibroSense Meter

Produkter och tjänster

VibroSense Meter undersöker känseln i fotsulan eller fingrarna genom att utsätta huden för en kontrollerad mekanisk vibration med varierande styrka och frekvens, s.k. MultiFrekvens Vibrametri. Resultatet redovisas i ett Vibrogram, en grafisk kurva som visar patientens känsel i förhållande till sin ålder. Man kan därmed direkt se om patienten har normal eller nedsatt känsel. Mätningen ger en indirekt kvantifiering av den sensoriska nervfunktionen som är hårt kopplad till känseln. Undersökningen är inspirerad av en traditionell hörseltest, audiometri. Läs mer om våra produkter och tjänster.

Kunskapsbanken

Kunskapsbank

I kunskapsbanken har vi samlat forskning och information om diabetes, HAVS och Multifrekvens Vibrametri.

Hur förebygger man vibrationsskador i arbetslivet?

Beräkna din dagliga exponeringsdos och se om du är i riskzonen

Läs mer »